KLINIKINIS ATVEJIS: KARBAMAZEPINO SUKELTAS ANTIKONVULSANTŲ HIPERJAUTRUMO SINDROMAS IR AGRANULIOCITOZĖ

Justina Kučinskaitė, Edgaras Dlugauskas, Sigita Lesinskienė Santrauka Aprašytas antikonvulsantų hiperjautrumo sindromas ir agranuliocitozė 40 m. amžiaus moteriai, sergančiai šizoafektiniu sutrikimu (depresinio tipo) ir vartojusiai karbamazepiną. Klinikinė šių net dviejų kartu atsiradusių nepageidaujamų karbamazepino sukeltų reakcijų išraiška buvo febrili neutropenija, viso kūno niežtintis makulopapulinis bėrimas, taip pat padidėjęs kepenų fermentų kiekis. Nutraukus karbamazepiną klinika išnyko, vėl…