Kęstutis Štaras, Tomas Vedlūga, Neringa Kalvelytė

Santrauka

Sveikatos priežiūros kokybė, jos valdymas ir pritaikymas tampa vienu iš svarbiausių sveikatos priežiūros prioritetų tiek Lietuvoje, tiek ir kitose Europos bei pasaulio šalyse. Sveikatos priežiūros įstaigos teikia sveikatos priežiūros paslaugas, vykdo užtikrindamos ligų prevenciją, gyventojų sveikatos kokybę, visos visuomenės gerovę. Remiantis teorinės ir metodologinės literatūros apibendrinimais bei autorių atliktos pacientų apklausos rezultatais, teikiamos išvados apie paslaugų kokybės gerinimą paslaugų prieinamumo ir priimtinumo aspektais.
Sveikatos teisinio reglamentavimo sistemą sudaro Europos, taip pat Lietuvos standartai, tarptautiniai ir nacionaliniai teisiniai aktai, produktų ar paslaugų kokybės laidavimas ir organizacijos veiklos kokybės sertifikavimas bei visuomenės reikalavimai. Visuomenės nuomonė apie sveikatos priežiūros paslaugų kokybę yra vienas iš daugelio sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklių. Paslaugų kokybės kompleksinis ir sisteminis vertinimas turėtų būti atliekamas kokybės vadybos sistemos požiūriu, atsižvelgiant į pacientų suvokiamą kokybę, vidaus kontrolės dokumentus, metinius veiklos planus, darbo reglamentus, kokybės valdymo sistemos procedūrų aprašus. Svarbus veiksnys yra neatitikčių rodikliams registravimas, jų periodinė analizė ir analizės rezultatais pagrįstų pakeitimų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo procesams įgyvendinimas. Šie veiksniai padeda gydymo įstaigoms kryptingai tobulinti teikiamų paslaugų kokybę.

doi:10.5200/sm-hs.2013.088

Raktiniai žodžiai: kokybės vadyba, prieinamumas, sveikatos priežiūros paslaugų kokybė, priimtinumas
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.088
Pilnas tekstasPDF

Atgal