Lina Mimgaudytė, Lolita Rapolienė

Santrauka

Kiekvieno žmogaus sveikata ir gera savijauta priklauso nuo daugelio dalykų, įskaitant gyvenseną, paveldėjimą, emocinę sveikatą, mitybos įpročius. Tyrimo tikslas – išanalizuoti suaugusių žmonių mitybos įpročius. Metodika. Naudotas vienmomentis kiekybinis tyrimo metodas – apklausa raštu, pritaikius „Healthy Lifestyle Assessment“ klausimyną. Į tyrimą įtraukti 120 abiejų lyčių 18–75 metų atstovai. Statistinei duomenų analizei naudota Microsoft Office programa Excel. Rezultatai. Nustatyta, kad pirmoje vietoje pagal vartojimą yra mėsa ir jos produktai (po 24,1 proc. vyrų ir moterų), pieną ir jo produktus vartoja 15 proc. moterų ir 2,5 proc. vyrų, vaisius ir daržoves – 14 proc. moterų ir 4 proc. vyrų, o grūdinius produktus – 14 proc. moterų ir 1,7 proc. vyrų. Kasdien mėsą valgo vienodai vyrai ir moterys (po 18,3 proc.), šviežias daržoves ir vaisius – 35,8 proc. moterų ir 10 proc. vyrų, pieno produktus- 25 proc. moterų ir 13,3 proc. vyrų, grūdinius produktus – 22,5 proc. moterų ir 7,5 proc. vyrų, saldumynus – 17,5 proc. moterų ir 10 proc. vyrų. Žuvį ir jos produktus dauguma apklaustųjų valgo tik 1 kartą per savaitę (41,7 proc. moterų ir 20 proc. vyrų). Domėjimąsi maisto produktų sudėtimi rodo 60,8 proc. moterų ir 22,5 proc. vyrų, o pagerinti mitybą norėtų pusė moterų ir penktadalis vyrų. 30 – 60 min. laiko 5 – 7 dienas per savaitę vidutiniam fiziniam aktyvumui skiria tik 16,7 proc. moterų ir 14,2 proc. vyrų; 1 kartą per savaitę alkoholį vartoja 7,5 proc. vyrų ir 5,8 proc. moterų); nerūko 51,7 proc. moterų ir tik 13,3 proc. vyrų. Išvados. Didelės dalies Vakarų Lietuvos gyventojų mityba yra nesveika, nereguliari, vartojama per daug mėsos, per mažai valgoma daržovių ir vaisių, grūdinių produktų. Reikia didesnio dėmesio visuomenės švietimui, sveikos gyvensenos ir mitybos ugdymui.

Raktiniai žodžiai: mityba; gyvensena; sveikata.
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.111
Pilnas tekstasPDF

Atgal