Žaneta Maželienė, Albina Vaičiulevičienė, Žaneta Mickienė, Jolita Kirvaitienė

Santrauka

Įvertintas Staphylococcus aureus padermių paplitimas tarp Kauno kolegijos studentų 2003-2012 metais ir nustatytas šių padermių atsparumas antibiotikams. 2003-2006 ir 2011-2012 metais ištirti 426 Kauno kolegijos studentai. Išskirtos 426 Staphylococcus aureus (S. aureus) padermės, kurios identifikuotos ir jų atsparumas antibiotikams nustatytas bei įvertintas remiantis CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute, JAV) ir EARSS (European Antimicrobial Resistance Surveillance System) rekomendacijomis. Tyrimo metu nustatyta mažiausioji slopinančioji antibiotiko koncentracija – MSK. Nustatyta, kad S. aureus padermės paplitusios tarp 46,9 proc. Kauno kolegijos studentų. Lyginant S. aureus paplitimą tarp bendrosios praktikos slaugytojų (BPS) iki mokomosios praktikos (56,8 proc.) ir po pirmosios (65,1 proc.) bei antrosios (61,5 proc.) mokomosios praktikos, statistiškai reikšmingo skirtumo (p>0,05) S. aureus paplitime nėra. Iš BPS po mokomosios praktikos išaugintos 5 meticilinui atsparios S. aureus (MASA) padermės. Meticilinui jautrios S. aureus (MJSA) padermės buvo atspariausios penicilinui (83,8-85 proc.), ampicilinui (72-86,5 proc.), eritromicinui (33,8-40,5 proc.). Visos MASA padermės buvo jautrios vankomicinui. MASA padermių nešiojimas tarp slaugytojų sietinas su jų mokomąja praktika.

doi:10.5200/sm-hs.2012.096

Raktiniai žodžiai: Staphylococcus aureus; paplitimas; atsparu¬mas meticilinui (MASA); atsparumas antibiotikams
DOI: 10.5200/341
Pilnas tekstasPDF

Atgal