Artūras Razbadauskas

Santrauka

Slaugytojų profesinės motyvacijos problema aktuali ne vien medicinoje. Vienas iš slaugytojų motyvaciją darbui turinčių įtakos veiksnių yra darbo aplinka. Straipsnyje pateikiami rezultatai – tyrimo apie slaugytojų profesinę motyvaciją analizė. 76 proc. slaugytojų teigia, kad ir biologinių veiksnių visuma, ir cheminių – fizikinių veiksnių visuma darbo aplinkoje vertintini kaip faktoriai, mažinantys profesinę motyvaciją. Nepatenkinti socialiniai – psichologiniai slaugytojų poreikiai taip pat neturi motyvuojančio poveikio. 86 proc.
slaugytojų nėra patenkintos gaunamu atlyginimu ir ateities perspektyvomis. Visuomenės sveikata, darbingumas, neįgalumo problemų sprendimas priklauso nuo slaugytojų darbo kokybės ir tai turi įtakos socialinei, ekonominei šalies raidai ir sėkmingai sveikatos reformos eigai.

Raktiniai žodžiai: motyvacija, darbo aplinkos veiksniai, slaugytojos Santrauka
DOI: 10.5200/231
Pilnas tekstasPDF

Atgal