Asta Mačiulienė, Vytautas Mačiulis, Andrius Macas

Santrauka

Tyrimo tikslas įvertinti literatūros publikacijas ir palyginti tikslinio ultragarsinio monitoravimo – apatinės tuščiosios venos (ATV) diametro kitimą kvėpavimo fazių metu, nustatyti spontaniškai kvėpuojančių pacientų atsaką į skysčių terapiją. Vykdyta publikacijų paieška PubMed mokslinių publikacijų duomenų bazėje. Buvo ieškoma mokslinių tyrimų, tenkinančių nustatytus atrankos kriterijus. Taip pat peržiūrėti pasirinktų publikacijų naudotos literatūros sąrašai. Atrinktos keturios mokslinės publikacijos, tenkinančios nustatytus kriterijus. Studijose vertinti 170 pacientų, kuriems vertinant atsaką į skysčių terapiją buvo atlikti ATV diametro matavimai kvėpavimo fazių metu. Išvada: ATV diametro matavimų metodikos tyrimuose buvo vienodos. Trijų tyrimų duomenimis, didesnės nei 40 proc. ATV diametro kitimo reikšmės spontaniškai kvėpuojančių pacientų susijusios su teigiamu atsaku į skysčių terapiją. Viename tyrime nebuvo nustatyta ATV diametro prognostinės reikšmės vertinant atsaką į skysčių terapiją, tačiau šis tyrimas turėjo tam tikrų apribojimų.

Raktiniai žodžiai: apatinė tuščioji vena; subliuškimas; spontaninis kvėpavimas; skysčiai; atsakas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.029
Pilnas tekstasPDF

Atgal