Jolanta Didžiokienė, Ramunė Drazdauskienė

Santrauka

Straipsnyje analizuojami Utenos ekspertiniame skyriuje 2001-2010 m. tirtų asmenų, įvykdžiusių nusikaltimus žmogaus seksualinei laisvei ir neliečiamumui, socialiniai, diagnostiniai ir motyvų aspektai. Dažniausias seksualinio smurto motyvas – lytinio potraukio tenkinimas pasirenkant atsitiktines, tuo metu šalia buvusias aukas. Darbe analizuojama vyraujantis tiriamųjų amžius, nusikalstamos veikos pobūdis, socialinių faktorių įtaka seksualiniam smurtui, aukos. 48 proc. aukomis tapo nepažįstami, atsitiktiniai asmenys, sugėrovai bei šeimos nariai. 30 proc. aukų buvo nepilnamečiai asmenys. Tyrimo duomenimis, dominavo menkas tiriamųjų išsilavinimas, pastovaus pragyvenimo šaltinio ir lytinio partnerio neturėjimas, ankstesni teistumai, piktnaudžiavimas alkoholiu ir kitomis psichotropinėmis medžiagomis. Aptariami dažniausiai pasitaikantys psichikos sutrikimai įvykdžiusiems minėtas nusikalstamas veikas. 21proc. tirtų atvejų dominavo asmenybės sutrikimai. Apie 64 proc. tirtų asmenų anksčiau buvo gydyti psichiatrijos stacionaruose. Straipsnyje aptariamos prevencinės seksualinių nusikaltimų galimybės.

doi:10.5200/sm-hs.2012.022

Raktiniai žodžiai: išžaginimai, seksualiniai prievartavimai, seksualinis smurtas, stacionarinė teismo psichiatrinė psichologinė ekspertizė, socialiniai faktoriai, seksualinių nu-sikaltimų motyvai, psichikos sutrikimai, smurto aukos
DOI: 10.5200/263
Pilnas tekstasPDF

Atgal