Kristina Lingaitė, Daiva Kriukelytė, Jurgita Gulbinienė

Santrauka

Tyrimo tikslas – nustatyti pirminiame sveikatos priežiūros centre (PSPC) dirbančių slaugytojų veiklą, skatinančią nutukusius pacientus mažinti kūno svorį. Tyrimo metodika. Atliktas vienmomentinis tikslinis tyrimas. Taikytas anketinės apklausos raštu tyrimo metodas. Naudota tyrėjų sudaryta 24 klausimų anketa. Tiriamieji – Kauno PSPC slaugytojai.

Tyrimo rezultatai. Tyrime dalyvavo 102 Kauno PSPC slaugytojai. Didžioji dauguma tyrimo dalyvių (89,2 proc.) skatino pacientus mažinti kūno svorį. Beveik pusė apklaustųjų (48 proc.) skatino mažinti svorį antsvorio ir trečdalis (32,4 proc.) – I laipsnio nutukimo atvejais. Daugiau kaip pusė slaugytojų (52 proc.) fizinio aktyvumo rekomendacijas teikė kiekvieno apsilankymo metu. Dar daugiau slaugytojų rekomendavo pacientams užsiimti fizine veikla kasdien po 30 minučių (67,6 proc.) ir atlikti malonumą teikiančius fizinius pratimus (42,2 proc.). Patarimus sveikos mitybos klausimais pacientams teikė beveik visi slaugytojai (92,2 proc.). Mažinti kūno svorį motyvavo supažindindami su ligomis, kurių rizikos veiksnys yra nutukimas (93,1 proc.) ir nutukimo komplikacijos (66,7 proc.). Dauguma apklaustųjų mano, kad gydytojai (40,2 proc.) arba išplėstinės praktikos slaugytojai (39,2 proc.) turėtų būti atsakingi už pacientų mokymą gerinti savo sveikatos būklę ir kontroliuoti kūno svorį.

Išvados. Dauguma slaugytojų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo rekomendacijas teikė tik turintiems antsvorio ir esant I laipsnio nutukimui. Slaugytojai motyvavo nutukusius pacientus mažinti kūno svorį, supažindindami su nutukimo komplikacijomis ir ligomis, tačiau neorganizavo praktinių kūno svorio valdymo užsiėmimų. Dauguma slaugytojų nurodė, kad gydytojai arba išplėstinės praktikos slaugytojai turėtų būti atsakingi už pacientų mokymą gerinti savo sveikatos būklę ir kontroliuoti kūno svorį.

Raktiniai žodžiai: nutukimas, slaugytojų veikla, nutukimo valdymas, paciento motyvacija.
DOI: 10.35988/sm-hs.2019.125
Pilnas tekstasPDF

Back