Laima Ruginienė

Santrauka

Gydymo įstaigos – tai sveikatos priežiūros sistemos sek­torius, kur streso pasireiškimas tolygiai didėja ir tampa neišvengiama kasdienio darbo dalimi. Slaugytojoms yra kur kas didesnėrizika patirti stresąCOVID-19 pande­mijos metu.

Tyrimo tikslas – įvertinti patiriamąstresąkoronaviruso COVID-19 pandemijos metu slaugytojų požiūriu. Ty­rimo metodai: mokslinės literatūros analizė, anketinėapklausa, aprašomoji statistinėanalizė.

Rezultatai. Įvertinus patiriamąstresąkoronaviruso CO­VID-19 pandemijos metu nustatyta, kad slaugytojos darbe didesnįstresądažniausiai patyrėdėl nesaugios darbo aplinkos iškvietimo vietose, ilgalaikio buvimo su asmens apsaugos priemonėmis, pasikeitusios darbo specifikos, darbo organizavimo aspektų. Streso lygįdi­dino baimėužkrėsti virusu šeimą, draugus bei užsikrėsti pačiam, padidėjęs pacientųskaičius ir būsima fizinėizo­liacija po kontakto su koronavirusu sergančiu (galimai užsikrėtusiu) pacientu.

Išvados. Stresas yra organizmo atsakas įnemalonius emocinius potyrius – tai kūno reakcija įpokyčius, ku­riems reikia atsako, reguliavimo ir (arba) fizinio, psicho­loginio ir (ar) emocinio prisitaikymo. Tyrimu nustatyta, kad kuo darbuotojųdarbo stažas didesnis, tuo labiau jie bijo užsikrėsti koronavirusu. Atsirado padidėjusi emocinėįtampa, nuotaikos svyravimai, sutriko dėmesio koncentra­cija. Patiriamas stresas darbe paveikėdarbuotojųfizinęir psichinęsveikatą, sumažėjo motyvacija dirbti, suprastėjo darbo kokybė.

Raktiniai žodžiai: stresas, slaugytojai, COVID-19, koronaviruso pandemija.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.096
Pilnas tekstasPDF

Back