Viktorija Piščalkienė, Eglė Stasiūnaitienė

Santrauka

Globali ir sparčiai kintanti socialinė erdvė iškelia naujus iššūkius žmogui – turėti kritinio mąstymo, sprendimų priėmimo, nuolatinio mokymosi gebėjimus. Šiuolaikinių studijų kontekste visų šių gebėjimų neįmanoma įgyti be refleksijos. Refleksijos, kaip proceso, esmė – mokymasis per savo minčių, jausmų, elgsenos atpažinimą ir analizavimą, esamos situacijos analizę, klausimų iškėlimą, patirties prasmės ieškojimą. Tyrimo tikslas – atskleisti studentų reflektavimo patirtį, vertinant slaugos praktiką. Tyrime dalyvavo 72 bendrosios praktikos slaugos II kurso studentai, kurie buvo atlikę penkias mokomąsias ir profesinės veiklos praktikas. Būsimiems slaugytojams buvo pateiktas kausimas, grindžiamas refleksijos/ reflektyvumo įgūdžių panaudojimu analizuojant konkrečias būsimos profesijos situacijas. Duomenys apdoroti kokybinės turinio analizės metodu, išskiriant kategorijas, susijusias su tiramu fenomenu. Studentų reflesijose buvo aprašyta, analizuojama nauja patirtis, susijusi su pozityviu ir negatyviu slaugos realybės vertinimu, apgalvojami nauji ateities veiksmai. Pozityviai vertindami slaugos praktiką būsimi slaugos specialistai ją suvokia kaip: higienos principų laikymąsis slaugoje, išreiškiamą nuoširdų ir draugišką požiūrį į pacientą, atsakingai vykdomą slaugą klinikiniu požiūriu. Negatyvaus slaugos praktikos vertinimo priežastys buvo šios: higienos principų nesilaikymas, pacientų dehumanizavimo, socialinės diskriminacijos, pacientų privatumo ignoravimo apraiškos mokymo (informavimo) ir bendravimo stoka slaugoje.

doi:10.5200/sm-hs.2013.101

Raktiniai žodžiai: patirtinis mokymasis, studijos
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.101
Pilnas tekstasPDF

Atgal