Geriuldas Žiliukas, Danguolė Drungilienė, Rima Užkurėlytė

Santrauka

Gerėjant sveikatos priežiūros kokybei, didėja pacientų reiklumas medikams ir sveikatos priežiūros organizacijoms. Nuolatinis kaštų augimas ir išteklių ribotumas verčia ieškoti naujų šių problemų sprendimų galimybių. Nepakankama sveikatos priežiūros įstaigos vadovybės kompetencija sveikatos priežiūros kokybės vadybos klausimais bei žema personalo motyvacija darbui lemia pacientų ir personalo nepasitenkinimą teikiamomis paslaugomis. Suplanuoti ir vykdyti du tyrimai. Pirmas tyrimas – pacientų nuomonei išsiaiškinti, o antras tyrimas – ligoninės personalo: administracijos, gydytojų ir slaugos specialistų nuomonei ištirti. Tyrime dalyvavo 125 ligoninės personalo darbuotojai ir 138 ligoninėje besigydantys pacientai, kurie pagal savo charakteristikas reprezentavo visus X ligoninėje per metus gydytus pacientus. Pacientų apklausai naudota Tarptautinio Picker instituto (Picker institute Europe) sudaryta anketa. Personalo apklausai buvo naudota originali anketa modifikuota remiantis Tarptautinio Picker instituto (Picker institute Europe), sudaryta anketa ir atlikta literatūros analizė. Tyrimo duomenų analizei naudotos Microsoft Office Excel 2010 ir SPSS Statistics 17,0 versijos programos. Nustatyta, kad bendrą slaugos paslaugų kokybę ligoninėje didžioji dalis pacientų įvertino labai gerai arba gerai. Teigiamą pacientų nuomonę nulėmė glaudus pacientų bendravimas su medikais. Vertinant bendrą pacientų ir ligoninės personalo nuomonę apie teikiamų paslaugų kokybę, nustatyta, jog patys medikai kritiškiau vertina paslaugų kokybę nei pacientai. Nustatyta, kad per didelis pacientų skaičius, skiriamų lėšų slaugos priemonėms, medicinos technologijoms įsigyti trūkumas, nepakankamas darbo užmokestis buvo svarbiausi veiksniai, trukdantys efektyviam darbui ir paslaugų kokybės gerinimui ligoninėje. Slaugos kokybės užtikrinimas priklauso ne tik nuo teisinių ar organizacinių normų, kokybės vertinimo funkcijų atlikimo, bet ir nuo pačių slaugytojų požiūrio į savo veiklą ir jos pažangą, nuo geros patirties pritaikymo, profesinių gebėjimų tobulinimo bei nuo tinkamo slaugytojų darbo organizavimo, jų mokymo.

doi:10.5200/sm-hs.2013.082

Raktiniai žodžiai: sveikatos priežiūros, slaugos kokybė, pacientų požiūris, medikų nuomonė
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.082
Pilnas tekstasPDF

Atgal