Žaneta Maželienė, Gintarė Lingytė, Evelina Dailidaitė, Ingrida Viliušienė

Santrauka

Įvadas. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, bakterijų atsparumas antibiotikams kelia didelę grėsmę visame pasaulyje ir sunkina infekcinių ligų gydymą [1]. Manoma, kad apie 70 proc. bakterijų, kurios sukelia infekcinius susirgimus ligoninėse, yra atsparios bent vienam iš gydymui naudojamų antibiotikų. Ši situacija skatina ieškoti kitų sprendimų, vienas iš jų – bičių produktus naudoti kaip natūralius antibiotikus dėl jų antimikrobinio veikimo.

Tyrimo tikslas – nustatyti skirtingose Lietuvos vietovėse surinktų žiedadulkių ekstraktų antimikrobinį veikimą. Tyrimo metodika. Atliktas įvairiuose Lietuvos ūkiuose surinktų žiedadulkių skirtingos koncentracijos ekstraktų mikrobiologinis tyrimas. Nustatytas 50 žiedadulkių ekstraktų mėginių antimikrobinis poveikis dešimties etaloninių bakterijų kultūrų ir grybelio Candida albicans atžvilgiu. Tyrimo duomenų analizė atlikta naudojant aprašomąją statistiką, skaičiuojant dažnius bei grupių palyginimą pagal Kruskal Wallis, tyrimo duomenys apdoroti Microsoft Excel 2019 programa.

Tyrimo rezultatai. Nustatyta, kad stipriausią antimikrobinį poveikį turėjo D žiedadulkių, surinktų Kaišiadorių rajone, ekstraktas. D ekstrakto antimikrobinis poveikis Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes atžvilgiu nustatytas esant 0,025 ml ekstrakto 1 agaro ml. Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris ir grybelį Candida albicans, išskyrus Escherichia coli, ekstraktas veikė esant jo 0,0375 – 0,05 ml agaro 1 ml. Žiedadulkių ekstraktas gramteigiamąsias bakterijas veikia stipriau, lyginant su gramneigiamosiomis. Šis skirtumas siejamas su gramteigiamų ir gramneigiamų bakterijų ląstelės sienelės struktūros skirtumais.

Išvados. Stipriausią antimikrobinį veikimą turi žiedadulkės, surinktos Kaišiadorių rajone. Nustatyta, kad žiedadulkių ekstraktai stipriau veikia gramteigiamąsias bakterijas, lyginant su gramneigiamosiomis.

Raktiniai žodžiai: bičių žiedadulkės, antimikrobinis veikimas, mikroorganizmai.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.228
Pilnas tekstasPDF

Back