Žydra Kuprėnaitė, Jolita Lubienė, Lina Janaudytė

Santrauka

Riziką patiriančioms šeimoms būdingas nesugebėjimas patenkinti emocinių ir fizinių vaiko reikmių, elementariausių socialinių įgūdžių neturėjimas. Tokios šeimos dažnai neturi žinių, kaip prižiūrėti vaiką, nežino, kaip išmokyti jį tvarkos, iškilusių problemų sprendimo, jausmų raiškos, krizių įveikos. Šalia kitų opių šeimų, patiriančių riziką, problemų – vaikų nepriežiūros, apleistumo problemos – ypač aktualios, jų sprendimui būtina skirti ypatingą dėmesį, siekiant šių šeimų socialinės reabilitacijos.

Raktiniai žodžiai: riziką patirianti šeima, socialiniai įgūdžiai, socialinė reabilitacija, socialinės paslaugos.
DOI10.5200/sm-hs.2019.045
Pilnas tekstasPDF

Back