Karolina Stankevičiūtė, Žygimantas Letukas, Lina Jankauskaitė

Santrauka

Respiracinis sincitinis virusas yra dažniausia ūminių apa­tinių kvėpavimo takų virusinių infekcijų priežastis vaikų populiacijoje, kurio sezoniškumas žiemos laikotarpiu nu­spėjamas, tačiau COVID-19 pandemijos metu, laikantis infekcijos kontrolės rekomendacijų, stebimos kitokios sergamumo tendencijos. Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 2020 m. kovo 11 d. naująją koronavirusinę ligą COVID-19 paskelbė pasauline pandemija, kuriai suval­dyti pradėtos taikyti griežtos ligos plitimą mažinančios nemedikamentinės priemonės – apribota socialinė veikla ir sustiprinta infekcijų kontrolė. Remiantis ne tik Pietų, bet ir Šiaurės pusrutulio šalių duomenimis, taikant šias priemones, skirtas SARS-CoV-2 pandemijai kontroliuoti, respiracinio sincitinio viruso (RSV) aktyvumas pasaulyje sumažėjo. Dėl sumažėjusio RSV aktyvumo visuomenėje COVID–19 pandemijos laikotarpiu, didėja imunologiš­kai nuo RSV neapsaugotos populiacijos dydis. Daugelis mokslininkų kelia hipotezes, kad dėl šios priežasties RSV epidemijos ateityje gali prasidėti joms neįprastu sezono laiku ir būti didesnės, negu anksčiau.

Tyrimo tikslas − išanalizuoti naujausias mokslines publi­kacijas, apžvelgiančias RSV sukeltų infekcijų epidemi­ologiją, sezoniškumą bei virulentiškumą SARS-CoV-2 pandeminiu laikotarpiu.

Tyrimo medžiaga ir metodai. Literatūros šaltinių paieška buvo vykdoma Medline (PubMed), Google Scholar, Sci­enceDirect, World Health Organization, UpToDate duo­menų bazėse. Paieškai buvo naudojami raktiniai žodžiai anglų kalba: respiracinis sincitinis virusas, RSV, CO­VID-19, pandemija, epidemiologija, nefarmakologinės priemonės (angl. respiratory syncytial virus, RSV, CO­VID-19, pandemic, epidemiology, non-pharmacological interventions). Buvo atrinkti aktualiausi, publikacijai svarbiausi ir temą atskleidžiantys moksliniai straipsniai. Šiame straipsnyje pateikiama apibendrinta mokslinės literatūros analizė.

Išvados. Nemedikamentinės apsaugos priemonės, skirtos SARS-CoV-2 pandemijai suvaldyti, iš esmės sumažino RSV paplitimą ir sergamumą Pietų ir Šiaurės pusrutu­liuose bei sąlygojo neįprastą RSV epidemijos pradžią. Dėl padidėjusios imunologiškai neapsaugotos populiaci­jos nuo respiracinio sincitinio viruso SARS-CoV-2 pan­deminiu laikotarpiu, manoma, kad ateinančiais sezonais RSV epidemijos bus didesnio masto nei anksčiau.

Raktiniai žodžiai: respiracinis sincitinis virusas, RSV, COVID-19, pandemija, epidemiologija, nefarmakologinės priemonės.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.130
Pilnas tekstasPDF

Back