Mykolas Baltrūnas, Albinas Bagdonas, Antanas Kairys, Audronė Liniauskaitė, Vilmantė Pakalniškienė

Santrauka

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti nuo psichiką veikiančių medžiagų priklausomų žmonių, besigydančių psichosocialinės reabilitacijos centruose ir pataisos namuose, asmenybės ypatumus bei jų sąsajas su psichologine gerove. Naudoti instrumentai tikslui siekti: Minesotos daugiafazis asmenybės aprašas (MMPI-2) ir Lietuviškoji psichologinės gerovės skalė (LPGS-S). Šiais instrumentais buvo ištirti 75 priklausomi nuo psichiką veikiančių medžiagų asmenys, iš jų 28 nuteistieji iš pataisos namų ir 47 psichologinės ir socialinės reabilitacijos centrų klientai. Gauti tokie rezultatai: 1. Priklausomų nuo psichiką veikiančių medžiagų žmonių ir reprezentacinės Lietuvos grupės asmenybės savybės skiriasi daugumos MMPI-2 skalių įverčių vidurkiais (labiausiai – psichopatiškumo). Nuteistųjų vyrų asmenybės savybės mažiau skiriasi nuo normų, negu nenuteistųjų imčių. 2. Visų priklausomų asmenų daugumos gyvenimo sričių ir bendras pasitenkinimas gyvenimu yra mažesnis už Lietuvos reprezentacinės imties analogiškus rodiklius, išskyrus pasitenkinimą fizine sveikata. 3. Stipriausiais ryšiais tarp asmenybės savybių ir psichologinės gerovės yra susiję: psichopatiškumas, paranojiškumas, psichasteniškumas, depresiškumas, menka savivertė bei šeimyninės problemos, neigiamas emocingumas, prastas pasitenkinimas tarpasmeniniais santykiais, prastas pasitenkinimas fizine sveikata bei bendra gerovė. Būsimuose tyrimuose reikėtų ištirti didesnes priklausomų asmenų grupes, atsižvelgti ir į kitus galimus veiksnius (tarp jų ir gydymo būdus).

Straipsnis lietuvių kalba

Raktiniai žodžiai: reabilitacija; asmenybė; priklausomybė nuo psichoaktyvių medžiagų; psichologinė gerovė
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.139
Pilnas tekstasPDF

Atgal