Dalia Pacevičiūtė, Vaitiekus Julius Lavinskas, Tatjana Orlovskytė, Jonas Lauraitis, Matilda Bylaitė Bučinskienė

Santrauka

Psoriazinė artropatija – tai lėtinė, autoimuninė, progresuojantiliga, iki 30 proc. psoriaze sergančiųjųsukelianti negrįžtamus sąnarių pakitimus, lemiančiusneįgalumą.Darbo tikslas. Išanalizuoti 2013 m. VUL SK Dermatovenerologijosskyriuje hospitalizuotų psoriazineartropatija sergančiųjų duomenis.Medžiaga ir metodai. Retrospektyviai analizuotos2013 m. Dematovenerologijos skyriuje hospitalizuotųpacientų ligos istorijų epikrizės. Vertintaspsoriaze ir psoriazine artropatija sergančiųjų amžius,lytis, ligos trukmė, pasireiškimo amžius ir sunkumaspagal PASI, sąnarių pažeidimai, nusiskundimai,neįgalumas ir nedarbingumo lygis bei skirtasgydymas. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojantMS Excel statistinę programą.Rezultatai. 2013 metais Dermatovenerologijos skyriujeiš viso gydyta 651 pacientas, iš jų 291 (45proc.) hospitalizuotas dėl psoriazės, 121 (42 proc.)pacientui diagnozuota psoriazinė artropatija; iki 25m. – 29 pacientai (10 proc.), nuo 25 m. iki 60 m. -182 pacientai (63 proc.) ir vyresni nei 60 m. – 79pacientai (27 proc.). Vidutinė pacientų ligos trukmė- 20 metų, vidutinis susirgimo amžius – 29 m. PASIvidurkis – 22. Pacientai, sergantys psoriazine artropatija,dažniausiai skundėsi čiurnų ir kelių skausmais- 61 pacientas (52 proc.), plaštakų – 56 (50proc.) ir pėdų – 39 (33 proc.). Sisteminis gydymasskirtas 82 (28 proc.) stacionare gydytiems pacientams,iš kurių 54 (19 proc.) gydyti metotreksatu, 26(9 proc.) – sisteminiais kortikosteroidais, 2 (1 proc.)pacientams taikyta ilgalaikė biologinė terapija etanerceptu.Net 186 (77 proc.) sunkia psoriazės formasergantieji stacionare vidutiniškai gydosi 1,1 kartoper metus, po to ligos remisija trunka nuo 0,5 iki 1metų. Dėl psoriazinės artropatijos ir gretutinių ligų25 proc. stacionare gydomų pacientų nustatytas neįgalumas,o jų nedarbingumo lygis siekia 50 proc.Išvados. 2013 m. Dermatovenerologijos skyriujedėl sunkios psoriazės gydėsi 42 proc. pacientų, išjų net 30 proc. – dėl sunkios ligos eigos, skausmingųir deformuotų sąnarių. Atlikus tyrimą, paaiškėjo,kad pacientai, sergantys sunkia psoriaze ir kuriemsyra reikalingas stacionarinis gydymas, suserga ganaanksti, vidutinis susirgimo amžius – 29 metai. Vertinantligos sunkumą, nustatyta, kad net 69 proc. pacientų,kurie buvo hospitalizuoti į Dermatovenerologijosskyrių, PASI reikšmė buvo didesnė nei 15.Lietuvoje prieinamas įvairiapusis psoriazės ir psoriazinėsartropatijos ligos gydymas, kurio nepavėluotastaikymas yra būtinas, kadangi padeda išsaugotižmogaus fizines ir socialines galimybes bei sumažinaligos simptomus.

Raktiniai žodžiai: psoriazė, psoriazinė artropatija, sąnarių skausmai, PASI, gyvenimo kokybė, neįgalumas
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.013
Pilnas tekstasPDF

Atgal