Agnė Stolygaitė, Indrė Pušinaitytė, Viktorija Grigaliūnienė

Santrauka

Straipsnyje pristatoma psichikos sveikatos slaugytojųdarbe patiriamo streso vertinimo metodika(PNJSS), skirta tirti psichikos sveikatos slaugytojųdarbe patiriamam stresui. Tyrime dalyvavo 82Lietuvos psichiatrijos ligoninių psichikos sveikatosslaugytojai (25–70 m., M = 48,49, SD=9,56).Streso vertinimo metodiką sudaro 4 subskalės:psichiatrinės slaugos gabumai (cronbach’o alfa0,702; M = 148,59; SD = 98,93), pacientų požiūris(cronbach’o alfa 0,706), požiūris į psichiatrinęslaugą (cronbach’o alfa 0,736), bendravimas(cronbach’o alfa 0,706) – iš viso 22 teiginiai. Tyrimometu metodikos cronbach’o alfa gauta 0,700. Metodikojeišskirtos pagrindinės psichikos slaugytojųstresorių grupės (subskalės), kurias galima vertintiatskirai.

Raktiniai žodžiai: psichikos sveikata, slaugytojai, stresas
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.079
Pilnas tekstasPDF

Atgal