Beatričė Margytė, Aistė Audickaitė, Edita Naruševičiūtė Skripkienė, Jūratė Grigaitienė, Matilda Bylaitė Bučinskienė

Santrauka

Profesinės ligos – tai darbuotojų sveikatos sutrikimai,kuriuos sukelia kenksmingi ir pavojingi darboaplinkos veiksniai. Profesinės kilmės odos ligos yraaktuali, tačiau ne dažnai diskutuojama problema.Vakarų šalyse tai yra vienos dažniausiai diagnozuojamųligų, kai tuo metu Lietuvoje sudaro tik šešiasdešimtąjądalį visų profesinių susirgimų. Tai prastąprognozę turinčios ligos, sukeliančios ilgalaikes pasekmes- neįgalumą, nedarbingumą, priverčiančiospakeisti profesiją. Taikant profilaktiką ir ankstyvądiagnostiką, galima išvengti neigiamų pasekmiųžmogaus gyvenimo kokybei. Socialinės apsaugos irdarbo ministerijos organizuojamos profesinės reabilitacijosprogramos padeda prisitaikyti asmenims,tapusiems neįgaliais dėl profesinių ligų.

Raktiniai žodžiai: profesinės odos ligos, profesinis kontaktinis dermatitas, profesinis odos vėžys, profesinės odos infekcijos, nedarbingumas, neįgalumas, prevencija, profesinė reabilitacija
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.012
Pilnas tekstasPDF

Atgal