Aistė Vainiūtė, Ieva Eglė Jamontaitė

Santrauka

Tyrimo tikslas – įvertinti priešoperacinio mokymo poveikį pacientų po priekinio kryžminio raiščio (PKR) plastikos funkcinei būklei. Tyrime dalyvavo 21 pacientas (amžius 32,9±9,99 metai). Tiriamieji atsitiktinės atrankos būdu buvo suskirstyti į dvi grupes: tiriamąją, kuriai taikytas išsamus priešoperacinis mokymas ir pateikta rekomenduojama namų pratimų programa, ir kontrolinę, kuri gavo trumpą žodinį mokymą ir parengtą įprastinę atmintinę. Klinikinių rodiklių matavimas buvo atliktas prieš dieną iki PKR plastikos ir mėnuo po jos. Duomenys apskaičiuoti taikant Stjudent‘o (t) kriterijų, reikšmingumo lygmuo p<0,05. Mėnuo po PKR plastikos abiejų grupių tiriamųjų funkcinė būklė pablogėjo, tačiau tiriamosios grupės subjektyvios kelio sąnario būklės, tiesimo ir lenkimo amplitudės, skausmo, patinimo, šlaunies ir blauzdos raumenų hipotrofijos, izometrinė blauzdos lenkiamųjų ir tiesiamųjų raumenų jėgos vertinimo rezultatai buvo geresni nei kontrolinės.

Raktiniai žodžiai: priekinio kryžminio raiščio plastika; pacientų mokymas; funkcinė būklė.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.047
Pilnas tekstasPDF

Atgal