Monika Makutienė, Natalja Fatkulina, Juozas Raistenskis

Santrauka

Dėmesys yra labai platus ir sudėtingas psichologinis konstruktas, darantis įtaką akademinei veiklai, emoci­nei būsenai, socialiniams įgūdžiams ir kitoms veikloms. Vis dažniau iš pedagogų galime išgirsti apie tendencingai didėjantį vaikų skaičių, kuriems sunku sukaupti dėmesį, dažniau išsiblaško pamokų metu. Vaikų nesugebėjimas susikaupti, arba, tiksliau, per trumpai išlaikyti dėmesį, kelia vis didesnį susirūpinimą [1]. Dėmesį, kaip ir kitus kognityvinius procesus ar kitas veiklas taip pat galime lavinti. Svarbu žinoti, kokiais būdais galėtume padėti vaikams lavinti dėmesį, jo koncentraciją ir siekti geresnių akademinių, sportinių ir kitų rezultatų. Darbo tikslas – teoriškai ištirti dėmesio koncentracijos lavinimą pradinių klasių mokiniams. Tyrimo metu buvo analizuojami Lietu­vos ir užsienio šalių šaltiniai, naudojantis PubMed (Me­dline) ir Google Scholar duomenų bazėmis. Buvo rasti 2345 moksliniai straipsniai, iš kurių 5 atitiko kriterijus. Šios literatūros apžvalgos metu stebimas mokslinių ty­rimų stygius dėmesio koncentracijos lavinimo pradinėse klasėse srityje. Iš atliktų tyrimų matome, kad fizinis ak­tyvumas yra dažniausiai vertinamas dėmesio koncentra­cijos veiksnys (trys straipsniai iš penkių). Galime daryti išvadą, kad tyrimai, vertinantys dėmesio koncentracijos lavinimą skirtingomis priemonėmis, būtų aktualūs ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje.

Raktiniai žodžiai: dėmesio koncentracija, pradinės klasės, vaikai, lavinimas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.044
Pilnas tekstasPDF

Back