Žaneta Valiulienė, Arvydas Šeškevičius

Santrauka

Tyrimo tikslas – nustatyti ir įvertinti paliatyviųjų pacientų,sergančių onkologinėmis ligomis, socialinėssveikatos sutrikimus. Tyrimas buvo vykdomas 2012metų balandžio – 2013 metų balandžio mėnesiais.Tyrimo populiacija: 100 sergančių onkologinėmisligomis paliatyviųjų pacientų, kurių Karnovskio indeksasmažesnis kaip 50%. Rezultatai parodė, kadšeima priimant paliatyviosios pagalbos sprendimusdalyvauja retai. Dažniausiai iš šeimos narių paramągauna jaunesnio amžiaus onkologiniai pacientai.Jaunesni ir vyriausi tirti pacientai neturi žmogaus,su kuriuo galėtų nuoširdžiai pasidalinti rūpesčiaisir jausmais, kad juos nuramintų. Jaunesnio amžiauspacientų onkologinė liga sukėlė šeimos nariamsstresą dažniau, negu vyresnio amžiaus pacientų šeimosnariams. Jaunesnio amžiaus onkologiniai pacientaiaukščiausiais balais įvertino gerus santykiussu šeima, draugais, kaimynais, jie norėtų daugiaušeimos narių paramos.

Raktiniai žodžiai: paliatyvioji pagalba, onkologiniai pacientai, socialinė sveikata
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.003
Pilnas tekstasPDF

Atgal