Viktorija Piščalkienė, Rima Januškevičiūtė, Regina Balčiūnienė, Dalė Smaidžiūnienė

Santrauka

Lietuvos, kaip ir kitų Europos šalių, demografinės raidos būdingas bruožas – gyventojų senėjimas. Senėjimo procesas sukelia fizinius kūno pokyčius, žmogaus įpročių, galių ir asmenybės pasikeitimus. Tačiau svarbiausia, kad žmogus formuotų teigiamą požiūrį į savo sveikatą, pajėgumą, savijautą ir sugebėtų prisitaikyti prie kintančios aplinkos. Miego sutrikimai yra viena iš labiausiai paplitusių sveikatos problemų vyresniame amžiuje. Tyrimo tikslas – palyginti pagyvenusio ir senyvo amžiaus žmonių miego problemas. Tiriamųjų grupę sudarė 307 netikimybiniu tiksliniu atrankos būdu atrinkti 60 metų amžiaus ir vyresni asmenys (amžiaus vidurkis 69,7 metai). Tyrimui atlikti buvo naudojama anketinė apklausa raštu. Tyrimas parodė, kad tarp pagyvenusio ir senyvo amžiaus asmenų prastesne miego kokybe pasižymi moterys. 60-74 metų asmenys geriau vertina savo miego kokybę nei vyresni. Dirbantys asmenys turi mažiau miego problemų nei nedirbantys. Prasčiausia miego kokybe pasižymi asmenys, gyvenantys vieni ir su giminėmis, geriausia – partnerystėje. Pagyvenusio ir vyresnio amžiaus asmenų emocinė būsena lemia miego kokybę. Kokybiškiausiu miegu pasižymi asmenys, neišsakę nerimo ir/ar depresijos požymių, blogiausiu – linkę į nerimą ir/ ar depresiją.

doi:10.5200/sm-hs.2013.086

Raktiniai žodžiai: sveikas senėjimas, pagyvenusio ir senyvo amžiaus asmenys, miego problemos, HAD (depresijos ir nerimo sutrikimų skalė)
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.086
Pilnas tekstasPDF

Atgal