Emilija Padervinskytė, Brigita Alenskaitė, Aurika Karbonskienė

Santrauka

Į pacientą orientuotoje sveikatos priežiūros sistemoje tikimasi, kad pacientai aktyviai dalyvaus priimant sprendimus dėl gydymo ir pačiame gydymo procese. Vis dar trūksta informacijos, ką pacientai norėtų ir turėtų žinoti, kad jų dalyvavimas šiuose procesuose perioperaciniu laikotarpiu būtų kiek įmanoma vertingesnis. Tyrimo tikslas: nustatyti pacientų žinias apie gydytojų anesteziologų atliekamą darbą ir pateikiamos informacijos aiškumą ikioperaciniu laikotarpiu. Tyrimo medžiaga ir metodai. 2015 metais balandžio – gegužės mėn. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (LSMUL KK) Chirurgijos ir Akušerijos ir ginekologijos skyriuje atliktas pacientų kiekybinis, vienmomentinis, anoniminis anketinis tyrimas. Rezultatai. Tyrime dalyvavo 186 respondentų (amžius 56 ±17,48), 91 proc. atsakė į apklausos klausimus. 61,4 proc. žinojo, kad anesteziologas yra gydytojas, kuris specializuojasi anestezijoje. 43,2 proc. respondentų mano, kad anesteziologas nustato ar gali būti atliekama operacija, 69,0 proc. – stebi gyvybines funkcijas. 29,0 proc. domėjosi apie anesteziją prieš atvykstant operacijai, iš jų 33,0 proc. informaciją gavo iš šeimos gydytojo. Išvados. Pacientų žinios apie gydytojo anesteziologo darbą apsiriboja tik gydytojo specializacijos sritimi, tačiau konkreti gydytojo veikla ir atsakomybės žinomos mažai. Vis dėlto, pacientai nori gauti aiškią ir išsamią informaciją. Tokios informacijos šaltiniais tampa labiausiai visuomenei prieinami sveikatos priežiūros specialistai – šeimos gydytojai.

Raktiniai žodžiai: anestezija; pacientų pasitenkinimas; gydytojo- paciento santykiai; priešoperacinis informavimas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.019
Pilnas tekstasPDF

Atgal