Aida Smagurienė, Jonas Sąlyga, Vida Mockienė

Santrauka

Sudėtingų širdies ritmo ir laidumo sutrikimų gydymuipacientams implantuojamas elektrokardiostimuliatorius(EKS), dėl to jie turi prisitaikyti prieatsiradusių fizinių ir emocinių organizmo pokyčių.Pastarajame dešimtmetyje padidėjo dėmesys įtakai,kurią ligos daro kasdienei veiklai, t.y. fiziniam pajėgumui,fizinei ir emocinei būklei bei socialiniamvaidmeniui. Todėl pacientų su implantuotu elektrokardiostimuliatoriumisu sveikata susijusi gyvenimokokybė išlieka tyrimo objektu tiek gydymo, tiekslaugos veiksmuose.Šio tyrimo tikslas buvo išanalizuoti pacientų po EKSimplantavimo gyvenimo kokybę. Atliktas kiekybinistyrimas, taikant anketavimo metodą. Kiekybiniotyrimo imtį, taikant tikslinę atranką, sudarė 177pacientai, apklausa atlikta naudojant standartizuotąSF-36 klausimyną. Duomenų analizei naudotasstatistinis programų paketas „SPSS 17.0.1 for Windows”.Tyrimas atliktas laikantis etikos principų.Tyrimu buvo nustatyta, kad pacientai po EKS implantavimo,vertindami savo gyvenimo kokybę, susijusiąsu fizine sveikata, prasčiausiai vertino veiklosapribojimą dėl fizinių problemų bei bendrą sveikatą,o su psichine sveikata – energingumą/gyvybingumąir veiklos apribojimą dėl emocinių sutrikimų. Ligossimptomų sąveika reikšmingai blogino pacientų gyvenimokokybės visas sritis, susijusias ir su fizine, irsu psichine sveikata, atitinkamai gyvenimo kokybėsapibendrintą fizinę sveikatą ir psichinę sveikatą. Pacientųamžius ir išsilavinimas neturėjo reikšmingosįtakos emocinei savijautai, susijusiai su bendravimuir informacijos priėmimu, tačiau ligos simptomų sąveikaitin reikšmingai ją blogino. Pacientų su implantuotuEKS gyvenimo kokybę veikė fizinė ir psichinėsveikata ir simptomų sąveika.

Raktiniai žodžiai: gyvenimo kokybė, pacientai su implantuotu elektrokardiostimuliatoriumi
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.070
Pilnas tekstasPDF

Atgal