Alvydas Juocevičius, Ieva Jasiulionienė, Ingrida Bartkutė, Jurgita Stasiukynienė, Ieva Slivovskaja

Santrauka

Darbe analizuojama psichologinio darbo Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centre (RFSMC) dinamika, atsižvelgiant į pacientų srautų ir procedūrų pasiskirstymą tarp jo padalinių, bei atvykusių pacientų psichoemocinės būklės tyrimai. Tikslas – ištirti pacientų po judamojo aparato traumų ir sergančių lėtinėmis neurologinėmis ligomis srautų pokyčius per paskutinius dešimt metų bei apsilankiusių pacientų psichoemocinės būklės rodmenis per paskutinius penkerius metus. Statistiniai duomenys apima 2006 -2015 metus. Pas RFSMC psichologus lankėsi 7027 pacientai, kuriems buvo suteiktos 40 658 procedūros, priklausomai nuo sudarytos psichologo programos. Didžiausi pacientų srautai stebimi 2015 metais (panašūs skaičiai stebimi 2011 ir 2012 metais). Išlieka tendencija, kad pacientų skaičius auga, atitinkamai ir suteiktų medicinos psichologo paslaugų skaičius didėja būtent 2015 metais. Siekiant įvertinti apsilankiusių pacientų psichoemocinės būsenos dinamiką, buvo pasirinkti pacientai, apsilankę ambulatorinėje reabilitacijoje po judamojo aparato traumų ir sergantys lėtinėmis neurologinėmis ligomis 2010 – 2015 metų laikotarpiu. Psichologinės paslaugos buvo suteiktos 2944 pacientams. Pacientų po judamojo aparato traumų nerimo išreikštumo lygis pagal A.S. Zingmond Nerimo ir depresijos skalę (HADS), jiems atvykus į ambulatorinės reabilitacijos skyrių, buvo aukštesnis, lyginant su pacientų, sergančių lėtinėmis neurologinėmis ligomis. Depresinių reakcijų nestebėta arba jos buvo žemo lygio. Pacientų, sergančių lėtinėmis neurologinėmis ligomis ir kuriems buvo taikytos psichologinės procedūros, nerimo ir depresinės reakcijos sušvelnėjo. Pacientų atvykimo ir išvykimo metu aukšto lygio depresinių reakcijų nestebėta.

Raktiniai žodžiai: ambulatorinė reabilitacija; psichoemocinės būklės įvertinimas; radikulopatija; polineuropatija; neurologinės ligos; išsėtinė sklerozė.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.048
Pilnas tekstasPDF

Atgal