Vinsas Janušonis

Santrauka

Pacientų nuomonės vertinimas tampa būtinu sveikatos priežiūros organizacijų veiklos atributu. Pacientų nuomonė dalinai atspindi sveikatos priežiūros kokybę. Darbo tikslas – įvertinti pacientų, pareiškusių padėkas medikams, nuomonę ir jos pokyčius bei ypatumus dėl pasitenkinimo sveikatos priežiūra, jos tinkamumo ir lūkesčių išsipildymo. Tyrimo kontingentas ir metodika. Tęstinis tyrimas buvo vykdomas 2004-2015 m. Klaipėdos universitetinėje ligoninėje (KUL) ir apėmė 197755 pacientus. Pacientai užpildė paruoštus klausimynus (atsako dažnis 81,4 proc.). Atskirai buvo analizuojami pacientų, dėkojusių medikams, užpildyti klausimynai 2004-2006 ir 2013-2015 m. periodais. Rezultatai ir jų aptarimas. Dauguma dėkojusių medikams pacientų buvo 50-69 m. amžiaus, moterys, dirbantys. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo laikas, informacija pacientams, medikų bendravimas ir bendradarbiavimas su pacientais, pacientų pasitenkinimas sveikatos priežiūra didino dėkojusių medikams pacientų skaičių. Pacientų padėkų medikams skaičius tiesioginio ryšio su sveikatos priežiūros kokybe neturėjo. Išvados. Klaipėdos universitetinėje ligoninėje teikiama sveikatos priežiūra daugumai pacientų yra tinkama ir atitinkanti jų lūkesčius, jie ja yra patenkinti − raštu medikams dėkojo daugiau nei kas dešimtas pacientas. Lyginant analizuojamus periodus per dešimt metų pacientų raštiškų padėkų medikams sumažėjo. Lytis, amžius bei socialinė padėtis turėjo įtakos pacientų padėkų skaičiui – dažniau medikams dėkojo moterys, brandaus amžiaus (50-69 m.) pacientai, pensininkai ir neįgalieji. Tinkamas medikų ir pacientų bendravimas, informacijos teikimas pacientams apie jų sveikatos priežiūrą didino pacientų padėkų skaičių. Patenkintų sveikatos priežiūros paslaugomis pacientų, vertinančių sveikatos priežiūros rezultatus kaip atitikusius ar pranokusius jų lūkesčius dalis tiesiogiai koreliavo su dėkojusių pacientų skaičiumi.

Raktiniai žodžiai: sveikatos priežiūros kokybė; pacientų pasitenkinimas; sveikatos priežiūros vertinimas; pacientų padėkos.
DOI: 10.5200/sm-hs.2016.064
Pilnas tekstasPDF

Atgal