Jovita Liškutė, Rasa Tamulienė, Daiva Mačiulienė

Santrauka

Šiandien vis didesnis dėmesys skiriamas ne tik ėduonies pažeistiems dantims, tačiau ir jų esteti- nei išvaizdai. Mokslinėje literatūroje akcentuojama, jog graži šypsena yra svarbi socialinė vertybė ir lemia paciento ne tik funkcinės, tačiau ir emocinės būklės pokyčius. Tyrimo tikslas: nustatyti pacientų emocinės ir funkcinės būklės kaitą po estetinio protezavimo procedūros. Tyrimo dalyviai ir metodai: 48 pacientai, kuriems buvo atlikta estetinio protezavimo procedūra. Taikytas duomenų rinkimo metodas – apklausa raštu. Tyrimo rezultatai: atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad po estetinio protezavimo procedūros labiau pasikeitė pacientų emocinė nei funkcinė būklė. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad pacientai, kuriems buvo atlikta estetinio protezavimo procedūra, pradėjo la- biau pasitikėti savimi, atsirado pojūtis, jog gyvenimas yra geresnis ir pilnavertiškesnis, tyrimo dalyviai pradėjo skirti daugiau dėmesio burnos higienai. Vertinant funkcinės būklės pokyčius nustatyta, kad labiausiai pasikeitė kramtymo bei sukandimo funkcijos.

Raktiniai žodžiai: estetinis protezavimas; emocinė būklė; funkcinė būklė.
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.129
Pilnas tekstasPDF

Atgal