Donata Petronytė, Giedrė Trakinienė

Santrauka

Problemos aktualumas ir darbos tikslas. Tyrimo metu buvo vertinti ortodontinių pacientų iki 18 metų ir jų tėvų ar globėjų pagrindiniai motyvaciniai veiksniai atvykti ortodonto konsultacijai; ortodontinio gydymo baimės. Be to, buvo atliekamas subjektyvus estetinio komponento įvertinimas tarp tėvų ir vaikų bei tiriančio asmens. Medžiaga ir metodai: Gavus bioetikos centro leidimą (Nr. BEC- OF- 804), LSMUL KK Ortodontijos klinikoje buvo apklausti pacientai bei jų tėvai ar globėjai, atvykę į pirminę konsultaciją. Pacientai ir jų tėvai ar globėjai pasirinkti atsitiktinės atrankos būdu. Tiriamiesiems buvo pateikti 2 atskiri klausimynai, kuriuos pildė pacientas, jo tėvai ar globėjai. Taip pat buvo vertinamas paciento, estetinis komponentas tarp paciento, jo tėvų ar globėjų bei tiriančio asmens. Duomenų analizė atlikta, naudojant statistinį SPSS 22 paketą. Pasirinktas reikšmingumo lygmuo 0.05. Rezultatai. Pagrindinis motyvacinis veiksnys pacientų ir tėvų ar globėjų grupėje ortodontiniam gydymui buvo estetinis. Dauguma tyrime dalyvavusių vaikų ir tėvų ar globėjų nejaučia ortodontinio gydymo baimės. Pacientai savo dantų būklę vertina geriau nei jų tėvai ar globėjai (p<0.05), mamos vertina vaikų dantis blogiau nei vaikai (p<0.05). Tėvai ir vaikai dantų būklę vertina geriau nei tiriantysis (p<0.05). Išvados. Estetinis veiksnys išlieka svarbiausia motyvacija ortodontiniam gydymui; gydymo pradžioje dažniausiai nejaučiama baimė, susijusi su ortodontiniu gydymu. Reišmingas subjektyvus dantų būklės estetinio vertinimo skirtumas tarp tiriamųjų ir tirančiojo.

Raktiniai žodžiai: gydymo reikalingumo indekso estetinis komponentas (IOTN EK); motyvaciniai veiksniai; netaisyklingo sąkandžio suvokimas; pacientai ir tėvai; ortodontija.
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.011
Pilnas tekstasPDF

Atgal