Aistė Milaknytė, Indrė Juzelskytė, Žana Bumbulienė, Gražina Stanislava Drąsutienė

Santrauka

Darbo metodika. Vienmomentė anketinė apklausavykdyta Vilniaus miesto (I gr.) (5 vidurinės, 2 gimnazijos)ir Vilniaus rajono (II gr.) (1 vidurinė, 4 gimnazijos)mokyklose 2012-2013 mokslo metais. Apklausta711 aštuoniolikmečių.Rezultatai. I gr. sudarė 509 (71,6%), II gr. – 202(28,4%) respondentai. Iš viso anketas užpildė 385(54,1%) merginos ir 326 (45,9%) vaikinai. Lytinįgyvenimą pradėję 291 (40,9%) paaugliai: I gr.221 (43,4%) ir II gr. 70 (34,7%) (p<0,05), motyvai- meilė partneriui 146 (50,2%) ir vakarėlis su draugais64 (22%). Lytinio gyvenimo pradžios vidurkis16,3±1,1 m. (I gr. 16,4±1,1 m.; II gr. 16,1±1,2m.) (p>0,05), lytinių partnerių skaičius 2,3±1,8 (Igr. 2,3±1,6; II gr. 2,4±2,2) (p>0,05). Paauglių nuomone,lytinio gyvenimo pradžia turėtų būti nuo 18metų (63,9%). Pornografinius filmus/nuotraukas yražiūrėję 374 (52,6%) ir tai pirmą kartą darė 13,7±1,5metų.Labiausiai paaugliai pasitiki informacija, gauta išinterneto 236 (33,1%), tėvų 197 (27.7%) ir mokyklos171 (24,0% ). Pokalbiai apie žmogaus lytiškumąreikalingi 153 paaugliams (21,5%), merginomsdažniau (60,8%). Informaciją moksleiviai norėtųgauti iš gydytojo specialisto susitikimų/diskusijųmetu (60,9%) ar iš mokytojo specialių pamokųmetu (30,8%).Išvados. Tarp aštuoniolikmečių dažniau lytinį gyvenimąpradeda vilniečiai. Tačiau rajone gyvenantyspaaugliai lytinį gyvenimą pradeda anksčiau, jieturi ir didesnį lytinių partnerių skaičių. Nors lytiniogyvenimo pradžios vidurkis 16,3 metai, vyraujantinuomonė – lytinio gyvenimo pradžia turėtų būtinuo 18 metų. Labiausiai paaugliai pasitiki gauta informacijaiš interneto. Pokalbiai apie žmogaus seksualumąreikalingi aštuoniolikmečiams, ypač merginoms.Dauguma norėtų kalbėtis su gydytoju specialistu.

Raktiniai žodžiai: paaugliai, lytinis gyvenimas, kontracepcija.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.061
Pilnas tekstasPDF

Atgal