Birutė Strukčinskienė, Aiva Dabašinskienė, Sigitas Griškonis

Santrauka

Racionali mityba yra viena iš pagrindinių normalausaugimo, fizinio ir nervinio bei psichinio vystymosiprielaidų. Paauglystės laikotarpiu organizmassparčiai vystosi, auga ir tobulėja, tad racionalios mitybosreikšmė itin didelė. Darbo tikslas buvo tirtipaauglių mitybos ypatumus Klaipėdos regiono mokyklose.Taikyta apklausa raštu, naudota atsitiktinėlizdinė atranka. Tyrimas atliktas keturiose Klaipėdosregiono mokyklose. Tiriamųjų kontingentą sudarė 9-12 klasių mokiniai. Statistinė duomenų analizė atliktanaudojantis SPSS 20 programine įranga. Tikimybiųtarp grupių palyginimui taikytas chi kvadrato(χ2) kriterijus. Statistinis hipotezių reikšmingumaspatvirtintas, kai p<0,05. Tyrime dalyvavo 487 ugdymoįstaigų 9 -12 klasių mokiniai: 223 (45,8 proc.)vaikinai ir 264 (54,2 proc.) merginos. Buvo išdalintos498 anketos, analizuotos 487 užpildytos anketos(anketų grįžtamumas 97,8%). Tyrimo metu nustatyta,kad kasdien pusryčiauja tik kiek daugiau neipusė (apie 60 proc.) mokinių. Mokykloje kasdienpapietauja tik trečdalis (35,7 proc.) mokinių. Tik 8,2proc. mokinių pusryčiauja, pietauja ir vakarieniaujavisada tuo pačiu laiku. 9 – 12 klasių mokiniai(15 – 19 m.) dažniausiai valgo tris ir daugiau kartųper dieną. Mokiniai retai kalbasi apie sveiką mitybąir su šeimos nariais, ir su mokytojais. Daugumamokinių apie sveiką mitybą norėtų sužinoti sveikosgyvensenos pamokose. Pusė (51,9 proc.) merginųpirmenybę teikia sveikos gyvensenos pamokoms, o26,9 proc. – internetui, kai tuo tarpu 35 proc. vaikinųpagrindiniu informacijos apie sveiką mitybą šaltiniulaiko internetą, 32,7 proc. – televiziją, o 26,9proc. – sveikos gyvensenos pamokas. Pusė paaugliųabejoja, ar turi pakankamai žinių apie sveiką mitybą.67,8 proc. paauglių stengiasi sveikai maitintiskartais, 26,9 proc. – visada, 5,3 proc. – niekada.Merginoms reikšmingai daugiau rūpi jų sveika mityba,nei vaikinams. Tik 21,1 proc. mokinių nenorėtųkeisti savo mitybos įpročių. Merginos daugiaulinkusios keisti savo mitybos įpročius nei vaikinai.

Raktiniai žodžiai: mityba, paaugliai, mokiniai, mokykla, sveika gyvensena
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.084
Pilnas tekstasPDF

Atgal