Sigitas Griškonis, Aiva Dabašinskienė, Birutė Strukčinskienė

Santrauka

Tinkama mityba paauglystės laikotarpiu mažinamažakraujystės, vystymosi sutrikimų, antsvorio irkitų sveikatos problemų riziką. Sveikatą stiprinančiosmokyklos padeda paaugliams formuoti sveikataiįtakos turinčią elgseną. Darbo tikslas buvo aptartipaauglių mitybos ypatumus sveikatą stiprinančiosemokyklose. Atlikta apklausa raštu. Buvo tirtipaauglių mitybos įpročiai sveikatą stiprinančiosemokyklose ir mokyklose, neįsitraukusiose į sveikatąstiprinančių mokyklų tinklą. Tyrimas atliktas keturioseKlaipėdos regiono mokyklose. Dvi iš jų yrasveikatą stiprinančios mokyklos, kitos dvi – atsitiktinaiatrinktos mokyklos. Ugdymo įstaigose parenkanttyrimui klases taikyta atsitiktinė lizdinė atranka.Statistinė duomenų analizė atlikta naudojantisSPSS 20 programine įranga. Taikytas χ2 kriterijus.Statistinis hipotezių reikšmingumas patvirtintas, kaip<0,05. Tyrime dalyvavo 487 ugdymo įstaigų 9-12klasių mokiniai (15-19 metų): 223 (45,8 proc.) vaikinaiir 264 (54,2 proc.) merginos. Apklausti 242(49,7 proc.) sveikatą stiprinančių mokyklų (SSM) ir245 (50,3 proc.) neįsitraukusių į SSM tinklą respondentai.Tyrimo metu nustatyta, kad kasdien mokyklojepietauja du kartus daugiau mokinių iš sveikatąstiprinančių mokyklų (SSM), nei mokinių, lankančiųmokyklas, nedalyvaujančias sveikatą stiprinančiųmokyklų tinkle. SSM mokiniai valgo keturis irdaugiau kartų per dieną, o mokiniai mokyklose, neįsitraukusioseį sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą- tris kartus per dieną. SSM tinkle nedalyvaujančiosemokyklose daugiau mokinių nurodė, kadjų mokyklose prekiaujama nesveiku maistu, neiSSM mokyklose. SSM mokiniai rečiau valgo greitomaisto produktų, geria kokakolos bei kitų saldžiųgazuotų gėrimų ir dažniau valgo sriubos, tačiauvalgo mažiau juodos duonos ir šviežių vaisių, neisveikatą stiprinančių mokyklų veikloje nedalyvaujančiųmokyklų ugdytiniai. Maistą mokykloje pagalnaudą sveikatai renkasi tik apie 10 proc. paaugliųir SSM mokyklose, ir įprastinėse mokyklose. Įprastinesmokyklas lankantys mokiniai dažniau kalbasisu šeimos nariais apie sveiką mitybą, dažniau laikosisveikos mitybos principų, turi daugiau žinių apiesveiką mitybą, nei SSM mokiniai, tačiau savo mitybosįpročius labiau linkę keisti SSM ugdytiniai.Sveikos gyvensenos pamokose apie sveiką mitybąnorėtų sužinoti apie pusę SSM mokinių ir trečdalismokinių, lankančių įprastines mokyklas.

Raktiniai žodžiai: mityba, paaugliai, sveikatą stiprinanti mokykla, mokiniai, sveika gyvensena
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.085
Pilnas tekstasPDF

Atgal