Ligita Pociutė, Daiva Zagurskienė

Santrauka

Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose operacinės slaugytojų pasitenkinimas darbu – mažai nagrinėta sritis. Slaugos specialistų trūkumas beveik visose Europos šalyse virsta visuotine problema, tai tapo aktualu mūsų valstybei įstojus į Europos Sąjungą, kai slaugytojams atsivėrė daug platesnės rinkos perspektyvos. Tyrimo tikslas – ištirti operacinės slaugytojų pasitenkinimą darbu. Tyrimo medžiaga ir metodai. Atlikta vienmomentinė anoniminė operacinės slaugytojų anketinė apklausa. Buvo apklausti 123 slaugytojai, dirbantys universitetinės ligoninės operacinėse. Rezultatai. Didžioji dalis (82,9 proc.) operacinėse dirbančių slaugytojų buvo patenkinti savo darbu ir daugiau nei du trečdaliai (70,7 proc.) iš naujo pasirinktų slaugytojo profesiją. Dauguma apklaustų operacinės slaugytojų (78,9 proc.) buvo patenkinti darbo grafiku, du trečdalius (69,9 proc.) tenkino vadovavimo kokybė operacinėje, atlyginimas (69,2 proc.), darbo krūvis (66,7 proc.) bei galimybė tobulėti ir kelti kvalifikaciją (66,7 proc.). Daugiau nei pusę operacinėje dirbančių slaugytojų (60,2 proc.) tenkino darbo organizavimas operacinėje bei komandinis darbas (51,2 proc.). Daugiau nei trečdalis slaugytojų (38,2 proc.) buvo patenkinti gydytojų požiūriu į juos bei santykiais kolektyve (37,4 proc.). Daugiausia (63,4 proc.) operacinės slaugytojų nurodė, kad juos geriau dirbti paskatintų didesnis atlyginimas, tik penktadalis (18,9 proc.) respondentų teigė, kad gerai organizuotas komandinis darbas bei kas dešimtas (12,0 proc.) – slaugytojo, kaip komandos nario pripažinimas.
Išvados. Dauguma operacinėse dirbančių slaugytojų buvo patenkinti savo darbu. Slaugytojus tenkino darbo organizavimas, darbo grafikas, darbo krūvis, vadovavimo kokybė operacinėje bei galimybė tobulėti ir kelti kvalifikaciją. Geriau dirbti labiausiai paskatintų didesnis atlyginimas, geras komandinis darbas bei slaugytojo, kaip komandos nario, pripažinimas.

doi:10.5200/sm-hs.2013.098

Raktiniai žodžiai: pasitenkinimas darbu, operacinės slaugytojai, slaugytojo profesija
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.098
Pilnas tekstasPDF

Atgal