Alvydas Benošis

Santrauka

Atlikta išorinių mirties priežasčių, nustatytų teismo medicininiais tyrimais 1985-2012 m., analizė, siekiantapžvelgti nužudymų, savižudybių, nelaimingų atsitikimų, neblaiviais žuvusiųjų pokyčius atskirų mirties priežasčių grupėse ir pagal vyravusias atskirasišorines mirties priežastis. Duomenų apimtis – iki 98 procentų visų išorinių mirties priežasčių Lietuvoje.Analizuotų duomenų imtį sudarė 131278 išorinių mirties priežasčių atvejai. Nustatyta, kad daugiau nei pusė (56,8 proc.) mirusių prieš mirtį buvo vartojęalkoholį (mirė būdami neblaivūs). Tarp tirtų išorinių mirties priežasčių nustatyta 35212 patvirtintossavižudybės atvejų, 8533 nužudymų atvejai. Savižudybės ir nužudymai sudarė trečią dalį (33,3 proc.) visų išorinių mirties priežasčių. Daugiausia savižudybių buvo nuo uždusimų pasikariant, nusiskandinant(89 proc.), daugiausia nužudymų (91,7 proc.) buvo įvykdyta „kruvinuoju būdu“ (nuo mechaniniųsužalojimų bukais ir aštriais daiktais). Mirtiespriežasčių nuo nelaimingų atsitikimų daugiausiaįvyko dėl mechaninių sužalojimų (44,8 proc.), vyraujant eismo įvykių traumoms (26 proc. visų nelaimingų atsitikimų) ir dėl nukritimų patirtoms traumoms (14,4 proc.). 24,6 proc. nelaimingų atsitikimųsudarė atsitiktiniai apsinuodijimai, 19 proc. mirties priežastys nuo uždusimų, apie 7 proc. visų nelaimingų atsitikimų sudarė mirties priežastys nuo šalčio poveikio. Nuo 2009 m. mažėjo išorinių mirtiespriežasčių (daugiausia nuo mechaninės kilmės sužalojimų).Atliktos analizės duomenimis, Lietuvoje išliko ganaNUŽUDYMŲ, SAVIŽUDYBIŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ BŪDŲIR NEBLAIVUMO ATSPINDŽIAI LIETUVOJE (1985-2012 M. IŠORINIŲ MIRTIES PRIEŽASČIŲ KONTEKSTE)Alvydas BenošisValstybinė teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijosaukšti neblaiviais mirusiųjų asmenų santykiniai rodikliaitarp išorinių mirties priežasčių visumos, o tarp kai kurių mirties priežasčių jie padidėjo. Gautirezultatai, atsižvelgiant į alkoholio gamybos, realizacijosbei vartojimo paplitimą ir didėjimą Lietuvoje,parodė, kad alkoholio vartojimo paplitimas populiacijoje yra sietinas ir su mirtingumu nuo išoriniųmirties priežasčių, įvykdomomis žmogžudystėmis,savižudybėmis, kurių prevencijai valstybė skiria per mažą dėmesį ir remiasi nepakankamai pagrįstaisšioje srityje prioritetiniais sprendimais.

Raktiniai žodžiai: alkoholio vartojimas, mirtingumas, išorinės mirties priežastys (IMP), neblaivumas, nužudymas, savižudybė, teismo medicinos tyrimai.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.002
Pilnas tekstasPDF

Atgal