Gintarė Karaliūtė

Santrauka

Įvadas. Nėščiųjų kardiomiopatija – gyvybei pavojinga būklė, sukelianti širdies ertmių dilataciją ir širdies ne­pakankamumą su sumažėjusia išstūmimo frakcija. Liga pasireiškia paskutinį nėštumo mėnesį arba iki 5 mėnesių po gimdymo (norint diagnozuoti turi būti atmestos kitos širdies nepakankamumo priežastys). Šiuo metu nėščiųjų kardiomiopatijos patofiziologija dar nėra išaiškinta, viena iš labiausiai žinomų hipotezių – „dviejų smūgių mode­lis“: išsiskyrus prolaktinui ir placentoje gaminamiems faktoriams, įvyksta endotelio disfunkcija, sąlygojanti kardiomiocitų apoptozę.

Tyrimo tikslas. Išanalizuoti nėščiųjų kardiomiopatijos patogenezę, simptomus, ištyrimą, medikamentus bei li­gos eigą.

Metodai. Publikuotų straipsnių paieška atlikta naudojant tarptautinę duomenų bazę PubMed. Naudoti raktažodžiai: nėščiųjų kardiomiopatija, kardiomiopatijos, ūmus širdies nepakankamumas (angl. peripartum cardiomyopathy, cardiogenic shock). Į tyrimą įtraukti straipsniai, publi­kuoti nuo 2012 iki 2022 metų.

Rezultatai. Literatūros apžvalga atskleidė, kad priklau­somai nuo būklės sunkumo, eiga gali būti skirstoma į lėtinę ir ūminę. Esant lėtinei formai, pacientės dažniau­siai skundžiasi dispnėja, ortopnėja, paroksizmine naktine dispnėja bei edemomis galūnėse, o jei eiga ūmi, pasireiš­kia kardiogeninis šokas arba gyvybei pavojingos aritmi­jos. Esant nėščiųjų kardiomiopatijos sukeltam širdies nepakankamumui, skiriamas gydymas pagal BOARD schemą: bromokriptinas, ß-blokatoriai ir AKFi, profi­laktinės heparino dozės bei vazodilatatoriai ir diuretikai pagal poreikį, tuo tarpu mineralkortikoidų receptorių antagonistai indikuotini tik nutraukus žindymą. Skiriant gydymą pagal gaires, apie 50-80 proc. pacienčių kairiojo skilvelio normali funkcija atsikuria per pirmąjį pusmetį nuo susirgimo pradžios. Remiantis literatūros duomeni­mis, 2,6 proc. sergančiųjų patiria kardiogeninį šoką, 1,5 proc. – prireikia dirbtinio kraujotakos palaikymo, o 0,5 proc. – indikuotina širdies transplantacija.

Išvados. Nėščiųjų kardiomiopatija yra sunki liga, ga­linti sukelti ūmius simptomus bei gyvybei pavojingas komplikacijas. Taikant gydymą pagal BOARD schemą ligos baigtys yra geresnės, daugiau nei pusė pacienčių gali gyventi visavertį gyvenimą.

Raktiniai žodžiai: nėščiųjų kardiomiopatija, kardiomiopatijos, ūmus širdies nepakankamumas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2022.206
Pilnas tekstasPDF

Back