Konstantinas Daškevičius, Jelena Marcinkevičienė

Santrauka

Vykstant radikaliems pokyčiams politikoje, baudžiamojojeteisėje ir teismo psichiatrijoje, remiantisteismo psichiatrijos aktų medžiaga galima stebėtiteismo psichiatrų ekspertų požiūrių evoliuciją ir psichikos sutrikimų kriminalizacijos ypatumus. Šio tyrimo chronologiniai rėmai nustatyti pagal tiriamojolaikotarpio politinės santvarkos bei teisinius principus.Tai pasiteisina, kadangi kriminalinis teisinis nepakaltinamumo institutas yra tik vienas iš valstybinėsbaudžiamosios politikos instrumentų, kuris savo ruožtu yra viena iš bendros vidaus politikos įgyvendinimo sferų ir turi jos pagrindinius bruožus. Analizuojant sukauptą per 25 metus teismo psichiatrijosekspertizių medžiagą, buvo nustatytos nepakaltinamumoir kitų rodiklių teigiamos ir neigiamos koreliacijos, jų dinaminiai pokyčiai ir tendencijos, kas aiškiai ir įtikinamai parodo, kad Lietuvoje psichikosligonių kriminalinis pavojingumas yra ženkliaimažesnis nei nusikalstamumas bendroje gyventojųpopuliacijoje.

Raktiniai žodžiai: teismo psichiatrijos ekspertizė baudžiamosiose bylose, nepakaltinamumas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.001
Pilnas tekstasPDF

Atgal