Vinsas Janušonis, Jurgita Vaitiekienė

Santrauka

Darbo tikslas: ištirti ir įvertinti pacientų griuvimų ligoninėse patirtį ir jų nuomonę dėl griuvimų rizikos veiksnių bei prevencijos galimybių. Tyrimas vykdytas 2011 m. gruodžio – 2012 m. vasario mėnesiais Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Apklausti 107 griuvimų patirtį įvairiose ligoninėse turintys pacientai (iš 758 įtrauktų į tyrimą). Naudotas šiam tikslui sudarytas klausimynas. Išskirtos dvi pacientų grupės – su didesne griuvimų patirtimi ir su mažesne. Pacientai tirti pagal lytį, amžių, išsilavinimą, gyvenamąją vietą. Tirta griuvimų priežastys, rizikos veiksniai, prevencijos priemonių taikymo galimybės ir jų veiksmingumas. Išvados. Dažniausios pacientų griuvimų Lietuvos ligoninėse priežastys, jų pačių nuomone, yra galvos svaigimas bei pusiausvyros ir eisenos sutrikimai. Dažniausi rizikos veiksniai, sąlygojantys griuvimus, pacientų nuomone, yra nervų, judėjimo ir atramos sistemų sutrikimai bei aplinka ir vaistai. Pacientai, turintys didesnę griuvimų ligoninėse patirtį, vėliau dažniau patirdavo griuvimus nei pacientai su mažesne griuvimų patirtimi. Prevencijos kryptys, labiausiai padedančios išvengti griuvimų ligoninėse, pacientų nuomone, yra bendravimas ir informavimas, pacientų mokymas, šiuolaikinių slaugos technologijų taikymas ir aplinkos sutvarkymas.

doi:10.5200/sm-hs.2013.065

Raktiniai žodžiai: pacientų griuvimai ligoninėse, griuvimų rizikos veiksniai, griuvimų ligoninėse prevencija
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.065
Pilnas tekstasPDF

Atgal