Vilma Stankutė, Laimutė Samsonienė, Algirdas Juozulynas

Santrauka

Pripažindami neįgaliųjų galias fizinėje veikloje, nepriklausomainuo jų gebėjimų, mes sudarome sąlygasjų efektyviam tobulėjimui: skatiname jų saviraišką,savivoką, savivertę ir geriname kūno įvaizdį.Tyrimo tikslas – įvertinti neįgaliųjų savarankiškumąbei asmeninę fizinės veiklos patirtį ir realų poreikį.Tiriamoji imtis – 29 respondentai su fizine negaliair judantys neįgaliojo vežimėliu. Tyrimas atliktas2014 m. liepos ir rugpjūčio mėnesiais Palangosreabilitacijos ligoninėje ir Lietuvos paraplegikųasociacijos lanšafto terapijos ir reakreacijos centre.Tyrimo metodai – siekiant išsiaiškinti asmens įgalinimoveiksnius individualiame ir bendrame socialinėsaplinkos lygmenyje, per asmens saviraiškossąlygas, veiklumo ir apsisprendimo galimybes buvotaikytas kokybinis tyrimo metodas, taikant pusiaustruktūrizuoto interviu duomenų rinkimo būdą beiatviro ir uždaro tipo orientaciniai klausimai; respondentųsavarankiškumo lygį vertinome Barthelir FIM indeksais. Gauti rezultatai – nepriklausomainuo negalios sunkumo laipsnio, savarankiškumo lygioir laiko po traumos ar ligos respondentai fizinięveiklą vertino pozityviai :teigiamos emocijos, naujapatirtis, gera sveikata, teigiamas kūno įvaizdis.

Raktiniai žodžiai: neįgalieji, savarankiškumas, fizinė veikla, neįgalumas
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.014
Pilnas tekstasPDF

Atgal