Aleksandras Kriščiūnas

Santrauka

Visais laikais diskutuojama dėl sveikatos ir negaliosapibrėžimų. Sakoma, kad diagnostika padarė tokią pažangą,jog pasaulyje nebeliko nė vieno sveiko žmogaus.Ir tikrai gana sunku apibrėžti „sveiko žmogaus“ sąvoką.Dažniausiai naudojame PSO ekspertų pasiūlytą apibrėžimą:„Sveikata – tai fizinė, dvasinė ir socialinė gerovė, one tik ligos ar negalios nebuvimas“. Sveikatą didžia dalimilemia žmogų supanti aplinka: tiek fizinė (geografinė), tieksocialinė (šeima, visuomenė). Aplinkos veiksniai žmogaussveikatą veikia tiek teigiamai, tiek neigiamai. Prie teigiamųaplinkos veiksnių priskiriama: įprasta fizinė – geografinėaplinka, subalansuota mityba, adekvatus fizinis aktyvumas,palankus psichologinis klimatas, darbo ir poilsio režimolaikymasis, tinkamas miego režimas.

Raktiniai žodžiai: negalia, negalumas, abilitacija, reabilitacija
DOI: 10.5200/sm-hs.2015.001
Pilnas tekstasPDF

Atgal