Andrius Macas, Diana Bilskienė, Alina Vilkė, Martynas Gedminas

Santrauka

Straipsnio tikslas – apžvelgti galvos smegenų traumospatogenezės, diagnostikos, monitoravimo ir baigčių prognozavimo aspektus.Galvos smegenų trauma yra pagrindinė jaunų žmoniųmirštamumo ir neįgalumo priežastis, sukeliantididelių socialinių ir ekonominių nuostolių. Pagrindinisšiuolaikinio trauminį smegenų pažeidimą patyrusių ligonių gydymo tikslas yra užtikrinti palankiągyjimui aplinką ir užkirsti kelią antriniams pažeidimams. Šių siekių įgyvendinimas yra neatsiejamasnuo išsamaus multimodalinio monitoringo taikymo įprastiniuose tokių ligonių gydymo algoritmuose.Dėl galvos smegenų traumą patyrusių pacientų klinikiniųišraiškų ir galimų baigčių heterogeniškumo būtina nustatyti atskirų klinikinėje praktikoje tiriamųveiksnių potencialią predikcinę vertę. Prognostiniųveiksnių išaiškinimas padėtų patobulinti galvossmegenų traumos gydymo rekomendacijas ir leistų optimizuoti bei individualizuoti terapijos procesą.Prognostinių modelių suformavimas padėtų priimant sprendimus įvairiose klinikinėse situacijose,įgalintų standartizuotai vertinti sveikatos paslaugųkokybę bei paklotų pamatus tolimesniems moksliniamstyrimams.

Raktiniai žodžiai: galvos smegenų trauma, intensyvioji terapija, prognostiniai modeliai, multimodalinis monitoringas, smegenų oksimetrija.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.025
Pilnas tekstasPDF

Atgal