Audronė Dumčienė

Santrauka

Tyrimo tikslas – išsiaiškinti mokytojų vidinės darnos ir gyvenimo kokybės sąsajas su profesine veikla. Tyrime vidinės darnos konceptas suprantamas salutogeninės teorijos pagrindu. Buvo tirta 55 vidurinių mokyklų ir gimnazijų mokytojai, pasižymėję kūrybingumu profesinėje veikloje ir 57 neatskleidę analogiškų gebėjimų. Tiriamųjų apklausai buvo pasitelktos dvi metodikos. Matematinės statistikos hipotezėms tikrinti buvo taikomos χ2 kriterijus. Straipsnyje pateikiami tyrimo duomenys atskleidžia, kad kūrybingai dirbančių mokytojų vidinė darna ir gyvenimo kokybės vertinimas patikimai (p<0,05) geresni nei nekūrybingų kolegų. Tarp vidinės darnos ir gyvenimo kokybės vertinimų nustatytos stiprios sąsajos.

Raktiniai žodžiai: vidinė darna, kūrybingumas, gyvenimo kokybė, mokytojas.
DOI: 10.5200/214
Pilnas tekstasPDF

Atgal