Roma Bartkevičiūtė, Almantas Kranauskas, Rimantas Stukas, Albertas Barzda

Santrauka

Tikslas. Ištirti ir įvertinti, kiek vidutiniškai per parąmokiniai suvartoja kai kurių daug cukraus turinčiųmaisto produktų bei gėrimų ir kiek su jais gauna cukrų.Tyrimo medžiaga ir metodai. 2017 m. spalio-lapkričiomėn. buvo apklausta 1151 atsitiktinės atrankosbūdu atrinktų bendrojo ugdymo mokyklų 5, 7 ir10–11 klasių mokinių, užrašant duomenis apie kiekvienorespondento suvartotų maisto produktų ir gėrimųkiekius. Cukrų suvartojimo duomenys apskaičiuotispecialia kompiuterine programa, naudojantismaisto cheminės sudėties duomenų baze. Statistinėduomenų analizė atlikta programiniu statistiniu duomenųpaketu SPSS.Tyrimo rezultatai parodė, kad mokyklinio amžiausvaikai su daug cukraus turinčiais maisto produktaisbei gėrimais iš viso per parą gauna vidutiniškai 130,8g cukrų (cukraus) ir tai sudaro 22,3 proc. paros maistodavinio energinės vertės, kai rekomenduojama gautine daugiau 10 proc. E. Tik su maisto produktais mokiniaigauna 67,5 g cukrų ir dar 63,2 g – su gėrimais(su gaiviaisiais gėrimais – 25,7 g, su sultimis, nektaraisir sulčių gėrimais – 20,9 g, su arbata ir kitaiskarštais gėrimais – 16,6 g). Nustatyta, kad iš viso perparą iki 60 g cukrų (iki 10 proc. E) gauna tik mažiaukaip trečdalis vaikų, dar trečdalis – gauna iki 130 g,o likusieji (41,3 proc.) – daugiau kaip 130 g cukrų;vien su arbata ir kitais karštais gėrimais kas antrasmokinys per parą gauna daugiau kaip 20 g arba 4 a.š. cukraus. Berniukai daugiau negu mergaitės perparą gauna cukrų tiek iš viso (berniukai – 141,2 g,mergaitės – 121,6 g), tiek tik su maisto produktais,tiek tik su gėrimais. Mokiniai, gyvenantys mieste,mažiau negu gyvenantys kaime gauna cukrų tiek išviso (mieste – 126,6 g, kaime – 136,4 g), tiek su gėrimais,ir tik vidutinis cukrų kiekis, gaunamas perparą su maisto produktais, tarp gyvenančių miesteir kaime beveik nesiskiria. Palyginus mokinių cukrųsuvartojimą priklausomai nuo klasės, kurioje jie mokosi,nustatyta, kad mažiausiai cukrų gauna vyresnių(10–11 kl.) klasių mokiniai, išskyrus glaistytus varškėssūrelius, sultis bei nektarus ir sulčių gėrimus, sukuriais 10–11 klasių mokiniai gauna daugiau cukrų,negu 5 ir 7 klasių mokiniai.Išvados. Mokyklinio amžiaus vaikai per parą su daugcukraus turinčiais maisto produktais ir gėrimais gaunaženkliai (daugiau kaip du kartus) didesnį negu rekomenduojamącukrų kiekį. Tik mažiau kaip trečdalisvaikų suvartoja rekomenduojamą paros cukrų kiekįir tik 13,3 proc. – siektiną (ne > 5 proc.E arba iki 30g) cukrų suvartojimo kiekį per parą. Cukrų daugiausuvartoja berniukai, kaime gyvenantys ir jaunesniųklasių (5 ir 7 kl.) mokiniai.

Raktiniai žodžiai: mokyklinio amžiaus vaikai, maisto produktai, gėrimai, cukrūs.
DOI: 10.5200/sm-hs.2018.035
Pilnas tekstasPDF

Atgal