Jolita Kirvaitienė, Rasa Volskienė, Albina Vaičiulevičienė

Santrauka

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) skiepytis gripo sezonine vakcina rekomenduoja tiek sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, tiek pacientams [6]. Lietuvoje sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai kasmet nuo sezoninio gripo skiepijami darbdavio lėšomis, tačiau pasiskiepijusių skaičius Lietuvoje ir pasaulyje išlieka žemas. Tyrimo tikslas – įvertinti sveikatos priežiūros įstaigos medicinos darbuotojų informuotumo apie sezoninio gripo vakciną ir elgsenos, susijusios su skiepijimusi, sąsajas. Anketinėje apklausoje dalyvavo 140 X sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų. Analizuojant apklausos duomenis nustatyta, kad medicinos darbuotojų skiepijimosi elgesys priklauso nuo informuotumo apie sezoninio gripo infekciją ir vakciną, bet skiriasi tarp skirtingų profesijų: dauguma darbuotojų žino apie darbuotojų skiepijimo gripo vakcina tvarką Lietuvoje ir skiepijimo organizavimą jų įstaigoje. Dauguma darbuotojų gavo informacijos iš įstaigos vadovo. Darbuotojai, žinantys apie įstaigoje organizuojamą vakcinaciją nuo gripo, skiepijosi tris kartus dažniau, lyginant su nežinančiais. Kasmet gripo vakcina skiepijosi vidutiniškai keturi iš dešimties darbuotojų: dažniau vyresni nei jaunesni, daugiau moterų nei vyrų, daugiau gydytojų nei kitų profesijų darbuotojų. Du kartus daugiau gydytojų nei slaugytojų rekomendavo pasiskiepyti gripo vakcina šeimos nariams ir pacientams. Siekiant padidinti skiepijimo apimtį, reikėtų daugiau dėmesio skirti darbuotojų informavimui.

Raktiniai žodžiai: gripas, vakcinacija, elgsena.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.225
Pilnas tekstasPDF

Back