Zdislavas Skvarciany, Alvydas Juocevičius, Juozas Raistenskis

Santrauka

Plaučių bei prostatos vėžiai yra dažniausiai paplitę piktybiniai navikai tarp vyrų, jie taip pat yra pagrindinė mirčių priežastis pasaulinėje onkologinių ligų statistikoje. Atlikti palyginamieji su sveikata susijusios gyvenimo kokybės tyrimai tarp sergančiųjų plaučių bei prostatos vėžiais. Darbe panaudoti pirminiai duomenys apie susirgusius piktybiniais navikais, jie gauti iš VU Onkologijos instituto bei Neįgalumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Buvo ištirti 42 ligoniai, kuriems nustatyta pirminė plaučių vėžio diagnozė bei 78 ligoniai, kuriems diagnozuotas pirminis prostatos piktybinis auglys. Tiriamųjų su sveikata susijusi gyvenimo kokybė įvertinta panaudojant modifikuotą EQ-5D klausimyną.
Rezultatai parodė, jog ženklus skaičius ligonių, sergančių plaučių vėžiu, nesugebėjo savarankiškai palaikyti saugios aplinkos bei atlikti elementarias higienines procedūras. Nustatyta, kad net 11,9% pacientų nebuvo pajėgūs savarankiškai judėti. Grupėje ligonių, sergančių prostatos vėžiu, įvertinus EQ-5D klausimyno pagalba su sveikata susijusią jų gyvenimo kokybę, rasti tik nežymūs atskirų rodiklių pokyčiai.
Mūsų tyrimo metu nustatyta, kad sergančiųjų plaučių vėžiu grupėje, lyginant su sergančiaisiais prostatos piktybiniais navikais, yra ženkliai blogesnė su sveikata susijusi gyvenimo kokybė. Manome, kad tyrimo rezultatai galėtų būti svarbūs, priimant reikalingus sprendimus, susijusius su sergančiųjų piktybiniais navikais slauga bei priežiūra.

doi:10.5200/sm-hs.2012.017

Raktiniai žodžiai: sergamumas; plaučių vėžys; prostatos vėžys; su sveikata susijusi gyvenimo kokybė
DOI: 10.5200/258
Pilnas tekstasPDF

Atgal