Jelena Kutkauskienė

Santrauka

Ekstremalios situacijos metu iššūkis efektyviai valdyti situaciją lėmė poreikį keisti ir iš esmės vykdyti teisinį reguliavimą. Šiame straipsnyje aptariami sprendimai, kuriais buvo siekiama perorganizuoti stacionarinių as­mens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ekstrema­lios situacijos metu ir analizuojamas priimtų teisės aktų teisinis pagrįstumas.

Raktiniai žodžiai: COVID-19 pandemija, sveikatos priežiūros įstaigos.

DOI: 10.35988/sm-hs.2020.155
Pilnas tekstasPDF

Back