Sigitas Griskonis, Birute Strukcinskiene, Juozas Raistenskis, Ieva Griskonyte

Santrauka

Tyrimo metu buvo analizuoti kompiuteriu dirbančių specialistų darbo aplinkos ir sveikatos ypatumai. Naudota apklausa raštu. Taikyta patogioji netikimybinė atranka. Apklausti biuruose, mažose ir vidutinėse verslo įmonėse kompiuteriu dirbantys specialistai. Analizuotos 204 užpildytos anketos. Tyrimas vyko 2011 metais. Statistinei duomenų analizei naudotas SPSS 17.0 statistinių programų paketas. Taikytas chi2 (χ2) kriterijus. Statistinis hipotezių reikšmingumas patvirtintas, kai p ≤ 0,05. Tyrimo metu nustatyta, kad daugiau kaip trečdalis (33 proc.) specialistų kompiuteriu dirba visą darbo dieną, 26 proc. – dirba 4 val., 24 proc. – 6 val. per parą. Vyrai ir moterys kompiuteriu dirba panašų skaičių valandų per parą. Dauguma, bet ne visi specialistai (61 proc.) darbui kompiuteriu naudoja šiuolaikinę biuro kėdę. Daugumos (apie 60 proc.) kompiuteriu dirbančių specialistų kėdė turi šiuolaikinius kėdės modifikavimo elementus. Beveik trečdalis (29 proc.) specialistų mano, kad jų darbo kėdė yra nepatogi. 24 proc. specialistų dirba prie netinkamo aukščio stalo, 31 proc. – darbo stalo plotas yra per mažas, 31 proc. – nepakanka darbo erdvės. Tik ketvirtadalis specialistų (25 proc.) dirba prie labai gero, o 55 proc. – gero apšvietimo. Reikšmingai daugiau vyrų, negu moterų darbui kompiuteriu naudoja tinkamą darbui šiuolaikinę biuro kėdę (p=0,035). Vyrų statistiškai reikšmingai darbo poza darbo ploto ir erdvės požiūriu yra patogesnė, negu moterų (p=0,023). Vyrų įranga ant darbo stalo išdėstyta reikšmingai patogiau, negu moterų (p=0,046). Beveik pusei (43 proc.) specialistų, dirbančių kompiuteriu, dirbti trukdo pašaliniai žmonės, o 18 proc. – triukšmas. Vyrams dirbti ir susikaupti trukdo triukšmas, o moterims – triukšmas ir pašaliniai asmenys. Fizinį diskomfortą dirbant kompiuteriu mažina kėdė su ratukais, galimybė keisti kėdės aukštį bei kėdėje esantys alkūnramsčiai.

doi:10.5200/sm-hs.2012.076

Raktiniai žodžiai: darbo aplinka; sveikata; kompiuteriu dirbantys specialistai; sveikatos stiprinimas
DOI: 10.5200/321
Pilnas tekstasPDF

Atgal