Birutė Strukčinskienė, Sigitas Griškonis, Juozas Raistenskis, Vaiva Strukčinskaitė, Neringa Tarvydienė

Santrauka

Tyrimo metu buvo analizuoti Klaipėdos rajono vaikų gyvensenos ir fizinio aktyvumo ypatumai. Tirti 762 ikimokyklinio amžiaus vaikai, apklausiant jų tėvus. Naudota apklausa raštu. Taikytas chi kvadrato kriterijus. Pasirinktas reikšmingumo lygmuo p≤0,05. Tyrimo metu paaiškėjo, kad dauguma ikimokyklinio amžiaus vaikų (73,8 proc.) būna judrūs, fiziškai aktyvūs daugiau kaip 3 valandas per dieną, penktadalis vaikų (20,2 proc.) užsiima aktyvia fizine veikla 1-3 val. per dieną. Reikšmingų skirtumų tarp lyčių pagal šį rodiklį nenustatyta (p>0,05). Tyrimas atskleidė, kad tik 40 proc. vaikų nebūna prie kompiuterio, nors namuose jį turi. Berniukai prie kompiuterio praleidžia statistiškai reikšmingai daugiau laiko, nei mergaitės (χ2 = 18,68, lls = 4, p = 0,001). Remiantis apklausos rezultatais nustatyta, kad 41 proc. vaikų prie televizoriaus praleidžia 30-60 min. per dieną. Tyrimas atskleidė, kad kiek daugiau nei pusės (57 proc.) ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikata, tėvų nuomone, yra gera. Per pastaruosius 12 mėnesių dėl ligos pas gydytoją bent vieną kartą lankėsi dauguma ikimokyklinio amžiaus vaikų. Tyrimo duomenimis, dauguma (91,8 proc.) ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvelių mano, kad jų vaikas neturi antsvorio. Tyrimas atskleidė, kad Klaipėdos rajone ikimokyklinio amžiaus vaikai pakankamai laiko skiria fiziniam aktyvumui. Tačiau vaikai vis daugiau laiko praleidžia prie kompiuterio ir televizoriaus. Taigi būtina jau ikimokykliniame amžiuje formuoti vaiko sveikos gyvensenos įgūdžius. Formuojant vietinę ir nacionalinę sveikatos politiką prioritetus reikėtų skirti sveikatą stiprinančiam, masiniam vaikų sportavimui.

doi:10.5200/sm-hs.2013.067

Raktiniai žodžiai: ikimokyklinio amžiaus vaikai, sveika gyvensena, fizinis aktyvumas, sveikata, sveikatos stiprinimas
DOI: 10.5200/sm-hs.2013.067
Pilnas tekstasPDF

Atgal