Aistė Audickaitė, Jolita Stankevič, Valdas Šimčikas, Henrikas Cesiulis, Rasa Jarašienė, Virginija Bukelskienė, Violeta Žalgevičienė, Janina Tutkuvienė

Santrauka

Darbo tikslas. Nustatyti jonizuoto (elektrolizuoto)vandens savybes ir poveikį žiurkių patelių kūno svoriui, jų kraujo ir šlapimo pH bei išmatuoti atvirosgrandinės potencialą šių gyvūnų kraujyje. Metodai.30 Wistar klono žiurkių buvo suskirstytos į 3 grupes. Pirmoji grupė girdyta šarminiu vandeniu (I EG), antroji – rūgštiniu (II EG), kontrolinė (III EG) – Vilniaus miesto Santariškių mikrorajono vandentiekiovandeniu. Du mėnesius žiurkės svertos vieną kartą per savaitę, matuotas šlapimo, kraujo pH, atvirosgrandinės potencialas kraujyje, vertinti išoriniai požymiai. Rezultatai. Rūgštiniame vandenyje padidėjoCl-, SO42-, NO3- koncentracijos, šarminiame – žymiai sumažėjo Ca2+ koncentracija. Chloroformo, bromdichlormetano koncentracijos po elektrolizės viršijo normas. Žiurkės, gėrusios jonizuotą (elektrolizuotą)vandenį, priaugo mažiau svorio. Vandentiekioir rūgštinį vandenį gėrusių žiurkių šlapimo pH buvo silpnai šarminis, o šarminį vandenį gėrusių – šlapimas parūgštėjo (p>0,05). Kraujo pH rodikliai labai nesiskyrė (p>0,05). Atviros grandinės potencialaskraujyje – be patologijos (kito 55 mV ribose).Po 2 savaičių žiurkėms, gėrusioms jonizuotą (elektrolizuotą) vandenį, išryškėjo streso požymiai. Išvados. Jonizuotas (elektrolizuotas) vanduo neigiamaiveikia žiurkių fizinę būklę: jos priauga mažiausvorio, o šarminį vandenį gėrusių žiurkių šlapimasturi tendenciją rūgštėti. Šiame vandenyje pastebimaisumažėja Ca2+ jonų koncentracija. Atviros grandinės potencialui ir kraujo pH vanduo ženklios įtakos neturi.

Raktiniai žodžiai: jonizuotas vanduo, elektrolizuotas vanduo, kraujo pH, šlapimo pH, atviros grandinės potencialas.
DOI: 10.5200/sm-hs.2014.024
Pilnas tekstasPDF

Atgal