Dominyka Narbutaitė, Eglė Jagelavičienė, Aistė Ratkevičienė, Remigijus Laurinčikas, Inga Vaitkevičienė

Santrauka

Dėl įvairių faktorių įtakos skeleto kaulų sistemoje vyksta įvairūs pokyčiai. Analizuojant žandikaulių kaulinio audinio morfologinius, kiekybinius ir kokybinius poslinkius odontologijos praktikoje naudojamose panoraminėse radiogramose yra nustatomi radiomorfometriniai indeksai – kaulinio audinio pokyčių diagnostiniai kriterijai. Tyrimo tikslas – nustatyti sąsajas tarp radiomorfometrinio smakro angos indekso, jauno ir vidutinio tiriamųjų amžiaus bei lyties. Medžiaga ir metodai. Tirta 139 individai nuo 20 iki 50 metų, surinkti koduoti anketiniai duomenys, atliktas panoraminis radiografinis tyrimas, vaizdų radiomorfometrinė analizė smakro angos indeksui nustatyti. Statistinei analizei naudota Microsoft Excel 2013 bei SPSS Statistics 22.0 Windows programų paketai. Statistinės hipotezės reikšmingumo lygmuo p=0,05. Rezultatai. Bendros grupės smakro angos indekso vidurkis (SN) 4,07 (0,62). Nenustatyta statistiškai reikšminga priklausomybė tarp indekso ir lyties (p>0,05), tačiau tiriamųjų grupėse pagal indekso reikšmių medianą įrodyta sąsaja tarp indekso ir tiriamųjų amžiaus (p=0,03).

Išvados. Jauno ir vidutinio amžiaus žmonių smakro angos indekso reikšmė su metais didėja, tai vyksta maždaug iki 40 individo gyvenimo metų. Indekso vertės dydžiui reikšmės turi ne individo lytis, o amžius. Bendrai tiriamųjų grupei pagal smakro angos indekso vidurkį osteoporoziniai žandikaulio kaulinio audinio pokyčiai nebuvo įrodyti, panoramines radiogramas rekomenduojama tirti ir vertinti individualiai.

Raktiniai žodžiai: apatinis žandikaulis, kaulų mineralų tankis, smakro angos indeksas, osteoporozė, panoraminė radiografija.
DOI10.5200/sm-hs.2019.039
Pilnas tekstasPDF

Back