Irina Klizienė, Gintautas Cibulskas, Audronė Astrauskienė, Jovita Vilkienė, Karolis Urbanavičius, Ovidijus Stropus, Daiva Bartninkienė

Santrauka

Tyrimas vyko 2016 m. rugsėjo-gruodžio mėn. aštuoniuose Lietuvos pradinio ugdymo ir pradinio ugdymo klases turinčiose bendrojo lavinimo mokykloje. Tyrime dalyvavo 1–2 klasių mokiniai (n = 780), iš jų 390 mergaičių ir 390 berniukų. Mokiniams per kūno kultūros pamokas buvo atlikti keturi fizinio pajėgumo testai: šuolis į tolį iš vietos dviem kojom (cm); medicininio (kimštinio) 1 kg kamuolio stūmimas nuo krūtinės (m); 3×10 m bėgimas (s); pasilenkimas žemyn (cm). Skirtumai tarp skirtingų lyčių, amžiaus ir fizinio pajėgumo vertinimo nustatyti naudojant vienfaktorinę dispersinę analizę (ANOVA). Ryšiai tarp kintamųjų apskaičiuoti remiantis Pirson’o (Pearson) r koreliacijos koeficientu. Rezultatai. 7 m. vaikų šuolio į tolį iš vietos testo rezultatai: 105,2 cm (mergaičių) 118,3 сm (berniukų) (p < 0,05). Medicininio (kimštinio) 1 kg kamuolio stūmimo nuo krūtinės testas: mergaitės – 2,73 m, berniukai – 3,35 m. (p < 0,05). 8 metų amžiaus berniukų šuolio į tolį testo rezultatas – 131,2 cm, o mergaičių – 118,4 cm (p < 0,05). Pasilenkimo žemyn testo rezultatai: mergaitės – 1,97 cm, o berniukai – 2,3 cm (p < 0,05). Išvada. Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų fizinis pajėgumas su amžiumi gerėja. Tačiau vikrumo, lankstumo bei kojų raumenų staigioji jėga yra žemo lygio.

Raktiniai žodžiai: pradinių klasių mokiniai; fizinis pajėgumas (FPJ).
DOI: 10.5200/sm-hs.2017.033
Pilnas tekstasPDF

Atgal