Karolina Bagdonavičiūtė, Emilija Biekšaitė, Marius Miglinas

Santrauka

Inkstų transplantatų recipientų prognozei ir paties organo išlikimui svarbus imunosupresinių vaistų vartojimas. Įvairūs veiksniai, tarp jų − inksto transplantato laukimo trukmė bei po transplantacijos praėjęs laikas gali skir­tingai motyvuoti pacientus šiuos vaistus vartoti. Norė­dami išsiaiškinti šių veiksnių įtaką inksto transplantaciją patyrusiems pacientams, atlikome tyrimą, pasitelkdami anoniminį klausimyną. Mūsų imtyje buvo pastebėta, kad pacientai, kuriems transplantacija atlikta palyginti nese­niai, palankiau vertina imunosupresinių vaistų vartojimą: rečiau pamiršta juos išgerti, yra labiau patenkinti gy­dymu, o vaistų vartojimas juos mažiau erzina, palyginus su tais, kuriems transplantacija atlikta seniau.

Raktiniai žodžiai: imunosupresantų vartojimas, inksto transplantacija, recipientas.

DOI: 10.35988/sm-hs.2021.165
Pilnas PDF

Back